PAN: Flagging

PAN: Flagging Etter en ekstraordinær generalforsamling i Pan Fish ASA i dag vil Nordea, gjennom Nordea Bank Norge ASA, eie 1.147.391.155 aksjer i Pan Fish ASA. Dette er et resultat av konvertering av lån på rundt NOK 430 millioner til egenkapital og tegning av nye aksjer til et beløp av rundt NOK 350 millioner. Nordeas totale engasjement i Pan Fish ASA og datterselskaper vil beløpe seg til rundt NOK 2,6 milliarder (ca EUR 360 millioner) etter refinansieringen av selskapet. I tillegg til aksjene i selskapet består engasjementet av restrukturert gjeld på rundt NOK 1,6 milliarder samt valutalinjer. Før fortrinnsrettsemisjonen mot eksisterende aksjonærer og obligasjonseiere, som også ble vedtatt på generalforsamlingen, utgjør Nordeas aksjebeholdning 43,5 % av selskapets aksjekapital. Nordea Bank Norge ASA besitter ikke rettigheter til å erverve ytterligere aksjer i selskapet. Oslo Børs har bekreftet at Nordea Bank Norge ASA i henhold til unntaket i vphl. § 4-3 ikke vil pådra seg tilbudsplikt som følge av de aksjer som erverves i forbindelse med refinansieringen. Oslo Børs har imidlertid stillet som betingelse at Nordea Bank Norge ASA innen 3 år etter ervervet av aksjene enten (i) må ha solgt seg ned til en eierandel under 40% av aksjene eller (ii) fremsette pliktig tilbud. Dersom 3-års fristen skulle vise seg å være utilstrekkelig for et slikt nedsalg, kan Nordea Bank Norge ASA anmode Oslo Børs om en forlengelse av fristen. For mer informasjon: Sigurd Carlsen, leder av Investor Relations, +46 8 614 7852 Leiv Grønnevet, leder av Fiskeri + 47 70 11 26 43, + 47 90 15 45 93 Erik Evrén, leder av Group Media Relations, +46 8 614 8611 Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjøområdet, og virksomheten drives gjennom tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea- konsernet har mer enn 10 millioner kunder og 1.288 bankkontorer. Nordea er tilstede i 24 land. Nordea-konsernet er verdensleder innen nettbank, med 3,2 millioner nettbankkunder. Nordea-aksjen er notert i Stockholm, Helsinki og København. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker