Rapport 2. kvartal 2002

Report this content

Rapport 2. kvartal 2002 Stabilt resultat eksklusive investeringsresultat · Driftsresultat før investeringsresultat på EUR 409 millioner, uendret fra første kvartal · Samlede inntekter på EUR 1 513 millioner, opp 1 % fra første kvartal som resultat av vekst i utlån og innskudd, økning i netto renteinntekter på 2 % og oppgang i provisjonsinntekter på 4 % · Samlede kostnader på EUR 1 065 millioner, opp 3 % fra første kvartal, som gjenspeiler investeringer forbundet med den andre integrasjonsfasen · Tilfredsstillende kredittkvalitet opprettholdt · Tap på utlån gikk ned til EUR 56 millioner (EUR 63 millioner) og tilsvarer 0,16 % av utlån på årsbasis · Driftsresultat på EUR 315 millioner · Svakt aksjemarked · Investeringsresultat på EUR -50 millioner · Finansielle buffere i livselskapene tilfredsstillende · Avsetninger til pensjonsfond på EUR 152 millioner, som reduserte resultatet før skatt tilsvarende Integrasjon og fokus på kjerneområder · Salget av General Insurance forventes fullført i tredje kvartal · LG Petro Bank-tilbudet: alle tillatelser foreligger, et tilbud vil bli gitt · "2. fase-programmet" konsolidert i 15 hovedprosjekter "Stabil utvikling i våre kjerneinntekter og en tilfredsstillende kredittkvalitet gir et solid grunnlag for vår virksomhet. Salget av General Insurance-virksomheten vil øke stabiliteten på våre inntekter. Med et fortsatt sterkt fokus på kostnadskontroll investerer vi i fremtidig vekst og økt effektivitet," sier Thorleif Krarup, konsernsjef i Nordea ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00460/wkr0001.doc The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00460/wkr0002.pdf The Full Report

Abonner

Dokumenter og linker