Rapport 3. kvartal 2002

Report this content

Rapport 3. kvartal 2002 Stabil overordnet utvikling · Driftsresultat EUR 399 millioner, opp 18 % sammenlignet med andre kvartal · Samlede inntekter EUR 1 406 millioner, en nedgang på 1 % fra andre kvartal. Netto renteinntekter økte og provisjonsinntekter falt · Totale kostnader uendret sammenlignet med andre kvartal · Tap på utlån var EUR 66 millioner (EUR 56 millioner) og tilsvarer 0,18 % av utlån på årsbasis · Driftsresultatet i forsikring rammet av svake aksjemarkeder · Nettoresultat på EUR 193 millioner (EUR 107 millioner) påvirket av ytterligere overføring til pensjonsfond på EUR 120 millioner Økt fokus og hurtighet · Lars G Nordström ny konsernsjef · Endret sammensetning av Group Executive Management · Ny enhet, Group Processing and Technology, etablert for å koordinere og fremskynde integrasjon og samordning og bedre effektiviteten Topp prioritet for kontinuerlig resultatforbedring · Kredittporteføljen - stabil kvalitet · Kapitalmarkedseksponering - redusert volatilitet · Kostnadseffektivitet - behov for forbedring · Kapitaleffektivitet - styrking av balansen "Den generelle utviklingen i våre forretningsresultater er selvsagt positiv til tross for vanskelige markedsforhold, men fremover skal bedre kostnadseffektivitet og fortsatt resultatbedring prioriteres."Den generelle utviklingen av våre forretningsresultater til tross for vanskelige markedsforhold er selvsagt positiv, men fremover vil bedre kostnadseffektivitet og fortsatt forbedring i våre ytelser prioriteres. Skjerpet fokus og større hurtighet i alt vi gjør, også i integrasjon og samordning, skal bidra til å forbedre effektiviteten og resultatene", sier Lars G Nordström, konsernsjef i Nordea ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00280/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00280/wkr0002.pdf The full report

Abonner

Dokumenter og linker