Styret i Nordea foreslår ny belønningsordning

Styret i Nordea foreslår ny belønningsordning for ledelsen og medarbeiderne Et nytt aksjeopsjonsprogram (kjøpsretter) som skal omfatte ledelse og medarbeidere i Nordea vil bli foreslått av styret på Generalforsamlingen 24. april 2002. Hensikten med programmet er å styrke fokuset på verdiøkningen for aksjonærene og harmonisere de nåværende ordningene for overskuddsdeling. Det nye programmet skal gradvis erstatte de nåværende ordningene for medarbeiderne i Nordeas nordiske virksomheter. I 2002 vil halvparten av avsetningen til de tidligere programmene for medarbeiderne erstattes, og det tidligere ledelsesprogrammet vil opphøre for ledere som er med i det nye programmet. Antall kjøpsretter som hver medarbeider kan få før slutten av første kvartal 2003 i det nye programmet, avhenger av Nordeas egenkapitalavkastning i 2002. Maksimum antall kjøpsretter for den enkelte er 400, under forutsetning av egenkapitalavkastning på mer enn 18,04% (en risikofri rente på 4,54% og oppskriving på 13,5%). Medarbeidernes kjøpsrett har en tegningskurs som tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjepris i de 3 første månedene av 2003, med fradrag for årlig utbytte. Rettene kan selges eller innløses umiddelbart etter tildelingen og senest før slutten av april 2008. Hver kjøpsrett gir eieren rett til en aksje i Nordea. Ledelsesprogrammet omfatter rundt 330 personer og vil bli oppdelt i to serier og ha en tegningskurs på volumvektet gjennomsnittlig aksjepris multiplisert med 1,25 for de tre første månedene av henholdsvis år 2002 og 2003, med fradrag for årlig utbytte. Lederne kan ikke selge/innløse kjøpsrettene de første 2 årene etter tildeling, og kjøpsrettene må selges eller innløses senest før utgangen av henholdsvis april 2007 og 2008. Tildelingen av den første serien kjøpsretter til lederne vil skje etter ordinær generalforsamling i 2002. Tildelingen av den andre serien vil skje i første kvartal 2003. Personer som deltar i det nye programmet må gå ut av det nåværende syntetiske aksjeprogrammet for ledere som ble introdusert i 2000. Totalt antall kjøpsretter som kan tildeles, er begrenset oppad til 39.240.000 hvorav 59,2 prosent til ledelsen og 40,8 prosent til medarbeiderne. Hvis alle kjøpsrettene innløses, blir den totale utvanningen rundt 1,3 prosent (0,38 prosent pr. år for ledere og 0,54 prosent for medarbeidere). Programmets kostnader er beregnet til maksimum EUR 33 millioner eksklusiv renteinntekter av nyemisjonen. Kostnadene er hovedsakelig sosiale kostnader. Erstatningen av halvparten av de nåværende programmene for overskuddsdeling vil redusere kostnadene med opp til maksimum EUR 40 millioner i 2002. Det er styrets hensikt å foreslå for hver ordinære generalforsamling utstedelse og tildeling av kjøpsretter innenfor de foreslåtte rammene for det nye programmet. For mer informasjon: Steen Christensen, Group HR Centre +45 3333 3049 Sigurd Carlsen, Investor Relations, +46 8 614 7852 Erik Evrén, Group Media Relations, +46 8 614 8611 11 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/14/20020314BIT00140/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker