• news.cision.com/
  • Nordea/
  • Tilleggsprospekt vedrørende fusjonen mellom Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp

Tilleggsprospekt vedrørende fusjonen mellom Nordea Bank AB (publ) og Nordea Bank Abp

Report this content

Nordea har offentliggjort et tillegg til prospektet av 16. februar 2018 vedrørende innfusjoneringen av Nordea Bank AB (publ) i Nordea Bank Abp (Nordea Finland) og den etterfølgende børsnoteringen av aksjene i Nordea Finland. Finansinspeksjonen i Finland har i dag godkjent tilleggsprospektet, som omhandler nylige publiserte meldinger av Nordea.

Tilleggsprospektet er meldt til tilsynsmyndighetene for bruk i Sverige og Danmark, som i tillegg til Finland er de landene hvor det er tenkt at aksjene i Nordea Finland skal børsnoteres etter gjennomføringen av fusjonen.

Både prospektet og tilleggsprospekten er publisert på Nordeas nettsider på www.nordea.com og gjort tilgjengelige på kontoret til Nordea Finland i Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland. I tillegg er prospektet og tilleggsprospektet tilgjengelig i resepsjonen til Nasdaq Helsinki i Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsingfors, Finland, samt ved hovedkontoret til Nordea i Smålandsgatan 17, SE 105 71 Stockholm, Sverige. Den finske, svenske og danske oversettelsen av det oppdaterte prospektsammendraget er lagt ut på Nordeas nettsider på www.nordea.com.

For mer informasjon:
Janina Pfalzer, Presseansvarlig, +46 76 495 33 78 
    
   
Viktig informasjon

Distribusjon av denne meddelelsen kan være undergitt restriksjoner som følger av lov, og personer som kommer i besittelse av ethvert dokument eller øvrig informasjon som det refereres til, bør gjøre seg kjent med og hensynta slike restriksjoner. Denne meddelelsen er ikke rettet mot, og er ikke ment å bli distribuert til eller brukt av personer eller enheter i jurisdiksjoner hvor slik distribusjon eller bruk strider mot lov eller forskrift eller som forutsetter registrering i den aktuelle jurisdiksjonen. Du bør lese prospektet nevnt ovenfor for mer utfyllende informasjon om Nordea-konsernet og fusjonen.

Informasjonen ble levert til publisering, via kontaktpersonene over, kl. 14:30 CET 12. september 2018.

Tags:

Abonner

Dokumenter og linker