Tryg kjøper Zurich's danske og norske skadeforsikring.

Tryg kjøper Zurich's danske og norske skadeforsikring. Tryg Forsikring A/S (Tryg) og det norske søsterselskapet Vesta Forsikring AS (Vesta) har inngått en avtale med Zurich Financial Services Group (Zurich) om kjøp av hovedparten av Zurich's skadeforsikring i Danmark og Norge. Zurich vil ikke fortsette sin virksomhet i Danmark eller Norge. Avtalen er avhengig av myndighetenes godkjenning i de to landene. Samtidig er partene blitt enige om et nærmere samarbeide. I følge avtalen skal Tryg og Vesta tilby sine forsikringstjenester i Danmark og Norge til Zurich's bedrifts- og internasjonale kunder, og Zurich skal gi Tryg og Vesta tilgang til sitt globale nett av bedrifts- og internasjonale kunder i de landene hvor Tryg og Vesta ikke er representert. "Vi er fornøyd med avtalen som styrker vår posisjon i de danske og norske markedene. Vi kjøper forretningene til en rimelig pris, og på grunn av størrelsen vår i Danmark og Norge har vi muligheter til å oppnå synergier gjennom transaksjonen," sier Hugo Andersen, administrerende direktør i Tryg. Han ser også på avtalen om et internasjonalt samarbeide med Zurich som en viktig konkurransefordel. "Vi ser frem til å utvikle dette samarbeidet i årene som kommer, " tilføyer han. Ved utgangen av 2001 hadde Zurich's forretningsvirksomhet i Danmark og Norge en beregnet brutto premieinntekt på henholdsvis EUR 56,6 millioner og EUR 52,9 millioner. Zurich har mer enn 20.000 private skadeforsikringskunder og mer enn 10.000 bedrifts- og industrikunder i de to markedene. Så snart myndighetene har godkjent kjøpet, skal den praktiske integrasjonen starte. Godkjenningene er forventet rundt 1. oktober i år, og sammenslåingen skal være ferdig innen ni måneder fra denne datoen. Integrasjonsprosessen vil bli nøye koordinert av alle involverte parter. Forretningsvirksomheten og totalt 226 Zurich-medarbeidere i Danmark og Norge skal integreres med henholdsvis Tryg og Vesta. Etter drøftinger med de ansattes representanter og myndighetenes godkjenning i de angjeldende landene er det meningen at antall ansatte i Tryg og Vesta skal reduseres til et nivå som tilsvarer målet for en ytterligere reduksjon i selskapenes kostnadsratio. For mer informasjon: Stine Bosse, viseadministrerende direktør i Tryg, + 45 44 20 30 40 Bjørn Thømt, administrerende direktør i Vesta, +47 55 17 18 34 Troels Brøndsted, leder av Informasjon i Tryg, + 45 44 20 30 70 Ingrid Holm Svendsen, leder av Informasjon i Vesta, +47 55 17 14 28 Fakta om Tryg Forsikring Tryg er Danmarks største skadeforsikringsselskap. Tryg har 2.400 medarbeidere i Danmark. Av disse er 1.350 på hovedkontoret i Ballerup. Det er rundt 40 servicesentre over hele landet. Tryg har to forretningsområder, Person og Bedrift (inkludert industri). Brutto premieinntekt i 2001 var EUR 882 millioner og et teknisk resultat på EUR -9 millioner på samme tid . Med omlag 1 million kunder har Tryg en markedsandel i Danmark på 21%. Fakta om Vesta Vesta er Norges tredjestørste skadeforsikringsselskap. Selskapet har 1.200 medarbeidere og 40 kontorer over hele landet. Hovedkontoret ligger i Bergen. Vesta har to forretningsområder Person og Bedrift (inkludert industri). Brutto premieinntekt i 2001 var EUR 689 millioner og et teknisk resultat på EUR 27 millioner på samme tid . Med sine 415.000 kunder har Vesta en markedsandel i Norge på 19%. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020529BIT01260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/30/20020529BIT01260/wkr0002.pdf

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker