Vellykkede fusjoner gir godeokonomiske resultater, okt aksjonærverdi og grunnlag

Vellykkede fusjoner gir gode økonomiske resultater, økt aksjonærverdi og grunnlag for videre vekst Bedre resultater og økt aksjonærverdi · Driftsresultat opp 17 % til EUR 2 435 millioner (SEK 20 611 millioner). · Egenkapitalavkastning 16,1 % - eksklusive goodwill 19,4 % · Sterk vekst i rente- og provisjonsinntekter · Resultat pr. aksje EUR 0,58, opp 5 % · Foreslått utbytte SEK 2,00, opp 14,3 % · Kursen på Nordeaaksjen opp 43 % i løpet av 2000 hvilket gjør Nordea til det eneste nordiske konsernet blant de største 20 børsnoterte finansinstitusjonene i Europa · Mer aggressiv målsetting for forholdet mellom kostnader og inntekter Ny struktur og vekst på strategiske områder · Tverrnordiske fusjoner har skapt det ledende konsernet for finansielle tjenester innen Norden og Baltikum med det nye navnet Nordea · Rask integrering av Christiania Bank og Kreditkasse · Synergier på EUR 310 millioner i ferd med å bli realisert - ytterligere EUR 50 millioner forventes · Milepælen på 2 millioner e-kunder er passert · Nordea en av de største nordiske kapitalforvalterne · 300 000 kunder og 1 200 medarbeidere i Polen Gode resultater fra forretningsområdene · Struktureringen av forretningsområdene gjennomført uten tap av fremdrift i virksomheten · Retail Banking: Fortsatt gode resultater. Driftsresultatet vesentlig forbedret til EUR 1 472 millioner med 24 % avkastning på allokert egenkapital · Corporate and Institutional Banking: Sterke synergieffekter og resultatforbedring til EUR 419 millioner og 14 % avkastning på allokert egenkapital · Asset Management: Midler til forvaltning opp 18 % til i alt EUR 105 milliarder; investeringer i fremtidig vekst · Investment Banking: ArosMaizels forbedret sine resultater betraktelig til EUR 61 millioner · Life Insurance and Pensions: Sterk vekst i premievolum med avkastning på investeringer vesentlig over referansegrunnlaget · General Insurance: Forbedret resultat i den underliggende forsikringsvirksomheten Utviklingen i fjerde kvartal 2000 · Samlet inntekt opp 6 % justert for investeringsaktiviteter · Utviklingen i aksjemarkedene hadde negativ innvirkning på investeringsporteføljene · Driftsresultat på EUR 473 millioner ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00660/bit0002.doc The full year-end report http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00660/bit0002.pdf The full year-end report

Om oss

Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er den største banken i Norden og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi med rundt 11 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com

Abonner

Dokumenter og linker