Kvartalsrapport januar - september 2000

Kvartalsrapport januar - september 2000 Økonomiske resultater viser sterk vekst * Driftsresultatet økte med 38 % til EUR 1 962 millioner (SEK 16,5 milliarder) * Egenkapitalavkastningen var 17,5 % (21,1 % uten goodwill) * Stabil vekst i netto rente- og provisjonsinntekter * Driftskostnader redusert i tredje kvartal * Forbedret kredittrating Fortsatt vekst for strategiske vekstområder * Den norske regjeringen godtar tilbudet på Christiania Bank og Kreditkasse.Konsernet kontrollerer 77 % av aksjene * Sterk utvikling i e-banking - mer enn 1,7 millioner e-kunder * Forvaltede midler økte til EUR 107 milliarder * Årets fondsforvalter 2000 i Sverige * Konsernet ekspanderer i Polen * Økt kundetilfredshet Fokus på aksjonærverdi * Resultat pr. aksje EUR 0,47, en økning på 20 % * Markedsverdi på EUR 25 milliarder * Søknad om notering på Oslo Børs * Aksjekursen opp 41 % siden årsskiftet * Bedre representasjon på indeksene Denne kvartalsrapporten har ikke blitt gjennomgått av revisorne. Helsinki/København/Stockholm, 24. oktober 2000 Hans Dalborg President and Group Chief Executive Officer Ytterligere informasjon: Hans Dalborg, President and Group CEO, tel +46 8 614 7800 Arne Liljedahl, CFO/EVP, tel +358 9 165 42311 (eller +46 70 566 7121) Björn Westberg, Investor Relations, tel +46 8 614 7850 (eller +46 70 590 5552) Neste rapporteringsdato: Årsrapporten for Nordic Baltic Holding Group for år 2000 vil bli utgitt den 21. februar 2001. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00370/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00370/bit0002.pdf The full report

Dokumenter og linker