MeritaNordbanken har oppnådd 98,7 prosent av aksjene i Christiania Bank og Kredit

MeritaNordbanken har oppnådd 98,7 prosent av aksjene i Christiania Bank og Kreditkasse MeritaNordbanken Abp's tilbud om kjøp av samtlige aksjer Christiania Bank og Kreditkasse ASA er blitt akseptert av aksjeeiere som representerer 88,7 prosent av samtlige aksjer. MeritaNordbanken eier selv 9,99 prosent av aksjene. Dette betyr at MeritaNordbanken til sammen med egne aksjer kontrollerer 98,7 prosent av aksjene. MeritaNordbanken har søkt om konsesjon fra det kongelige toll- og finansdepartement og har også sendt melding til det norske Konkurransetilsynet. Oppgjør vil skje ved betaling av tilbudsprisen på NOK 49 med tillegg for renter i henhold til tilbudet. Dette vil skje når betingelsene for tilbudet er oppfylt. Gjenstående betingelser er hovedsakelig offentlige godkjennelser. Deretter vil et pliktig tilbud for de resterende aksjene vil bli fremsatt uten ugrunnet opphold. Det pliktige tilbudet vil ha en akseptperiode på fire uker. Tilbudsprisen under det pliktige tilbudet vil være den samme som under det frivillige tilbudet, dvs NOK 49. Det vil ikke bli betalt rentegodtgjørelse under det pliktige tilbudet. Etter at man har gjennomført det pliktige tilbudet, vil de resterende aksjene bli gjenstand for tvungen overføring. MeritaNordbanken vil i forbindelse med tvungen overføring bli eier av de resterende aksjene straks tvungen overføring er blitt besluttet. For ytterligere opplysninger: Erik Evrén, Media relations, +46 8 614 86 11 Maria Snöbohm, Group Legal +46 8 614 7243 Even Bratsberg, Thommessen Krefting Greve Lund, +47 23 11 12 04 IKKE TIL DISTRIBUSJON I AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/10/20001110BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/10/20001110BIT00730/bit0002.pdf

Dokumenter og linker