Nordea - basert på Nordic Ideas - det nye navnet til Nordic Baltic Holding

Nordea - basert på Nordic Ideas -det nye navnet til Nordic Baltic Holding * Nordea er foreslått som navnet på det nye nordiske konsernet. Det vil bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling den 30. november 2000 for å vedta det nye konsernnavnet. * Bank- og forsikringsselskapene i Finland, Sverige og Danmark vil beholde sine gamle varemerker, understøttet av Nordea, det nye merkenavnet på konsernet. * Navn- og varemerkeløsningene som vil brukes i Norge vil bli endelig avgjort når Christiania Bank og Kreditkasse kan slutte seg til konsernet. "Nordea oppsummerer hva konsernet står for: deling og utveksling av "Nordic Ideas" innenfor vårt nye hjemmemarked; idéer som bygger på den felles nordiske kulturarven der kvalitet og innovasjon står i høysetet; idéer som skaper entusiasme blant medarbeidere som forbereder seg på en ny og spennende fremtidsferd sammen for å delta i integrasjonsprosessen i en region som er et vekstområde i Europa", sier styreformann Vesa Vainio. "Nordea," tilføyer konsernsjef Hans Dalborg, "dreier seg om vår ambisjon om å nå frem til kundene på en personlig måte, og om hvordan de skal betjenes både lokalt og gjennom e-banking i verdensklassen. På den måten øker vi vår konkurransedyktighet i hvert marked, og sørger for vekst gjennom fokusert penetrasjon av et av de største kundegrunnlagene i europeisk bank og forsikring." Visekonsernsjef Thorleif Krarup legger til, "Nordea handler også om "Nordic Ideas" som forbedringsidéer for effektiv drift, personalutvikling og kostnadskontroll; idéer som på denne måten ytterligere styrker vår konkurransedyktighet og sørger for at realisering av synergieffekter gjenspeiler seg i avkastningen på egenkapitalen." Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes den 30. november 2000 for å vedta de nødvendige endringer i forskriftene til konsernets holdingselskap. Nåværende merkenavn innen bank, forsikring og Investment Banking vil bli beholdt. De vil imidlertid bli understøttet av Nordea-varemerket for å vise at de alle er deler i det samme konsernet, har den samme visjonen og de samme verdiene, og i økende grad utveksler produkter under merkenavnet Nordea. Det nye merkenavnet vil bli tatt i bruk av konsernet som sådant, og av forretningsområdene Corporate and Institutional Banking og Asset Management etter at den ekstraordinære generalforsamlingen har vedtatt navneendringen for konsernets holdingselskap og for aksjen. Filialer og forsikringskundesentre vil beholde sin nåværende skilting, men denne vil i tillegg klart vise konserntilhørighet til Nordea. Den samlede merkestrukturen slik den nå progressivt anvendes, vil bli beholdt så lenge den oppfyller forretningsmessige kriterier. Juridiske enheter innen konsernets kjernevirksomheter har søkt om registrering av nye sekundærnavn basert på Nordea, slik at navnet er beskyttet, men også for markedsføringsformål. I dag ledes Nordic Baltic Holding som et integrert konsern med seks forretningsområder. Konsernet ble dannet gjennom fusjonen av tre banker og ett forsikringskonsern. Lanseringen av konsernnavnet Nordea bekrefter samlingen av konsernet og tar sikte på å hjelpe kunder til å i økende grad å kunne gjenkjenne enhetene, produktene og tjenestene som deler av ett hele. Merita og Nordbanken ble til MeritaNordbanken gjennom en fusjon i 1997. Unidanmark og Tryg-Baltica slo seg sammen i 1999, og kjøpte deretter opp det norske forsikringsselskapet Vesta senere samme år. Disse to konsernene fusjonerte i vår, og dannet dermed Nordic Baltic Holding. Konsernets offentlige tilbud på Christiania Bank og Kreditkasse har blitt høynet og forlenget til 3. november 2000. Konsernet har mottatt aksept tilsvarende ca. 80 % av aksjene, og forventer å oppnå mer enn 90 prosent aksept innen tilbudet utgår. Du kan se den nye logoen på www.nordicbalticholding.com. Ytterligere informasjon: Lars Thalén, Head Group Identity and Communications, +46 709 200 665 Torben Laustsen, Group Identity and Communications, +45 40 54 48 22 Lauri Peltola, Group Identity and Communications, +358 59 3241 445 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00910/bit0002.pdf

Dokumenter og linker