Optiske 3D skannere for CAD og kvalitetskontroll

Presisjon ned til 0,005mm.

Optiske 3D skannere for CAD og avvikskontroll effektiviserer design og prosjektering.

Nordic Base AS har etablert samarbeid med Evatronix SA i Polen for distribusjon av deres sortiment av 3D skannere til det nordiske markedet. Evatronix 3D skannere leverer høy kvalitet og presisjon ned til 0,005mm samtidig kombinert med svært konkurransedyktige priser. Dette gir mulighet for flere bedrifter å tilegne seg siste teknologi for effektivisere og kostnadsoptimere produksjon og design.

Nordic Base AS er i ferd med å gjennomføre en større satsning innenfor 3D skanning, CAD og 3D print. Nordisk distribusjon av Evatronix SA produkter er første skritt for inn i et nytt marked. Vi vil i tiden fremover gjennomføre flere lanseringer av relaterte produkter rettet mot samme segment. Ved å kombinere vår allerede etablerte distribusjonsapparat for konsumentelektronikk, med nyvunnen teknisk kompetanse innenfor CAD og 3D skanning, ser vi frem til å være et positivt bidrag i et markedssegment som er i betydelig vekst.

Evatronix SA er en ingeniørbedrift som siden 1991 spesialiserer i utvikling av IP Core samt CAD/CAM og EDA systemer for mekanikk og elektronikk. Evatronix SA er sertifisert (Gold Partner) Autodesk forhandler.

3D-skannere benyttes innenfor mange ulike felt. Fra profesjonell bruk - for eksempel kvalitetskontroll av jetmotorer til hobby bruk – for eksempel «hjemmeskannere» som tillater å produsere et leketøy ved hjelp av en 3D-printer.

Dagnes økonomi krever stadig raskere utvikling av nye produkter. Dette avstedkommer behovet for å hurtig designe og introdusere nye produkter samt kontrollere kvaliteten på produserte detaljer.

3D skanner er et unnværlig redskap i ethvert designkontor, hos en verktøyprodusent, i kvalitetsavdeling ved en stor fabrikk eller i en mindre produksjonsbedrift. For å løpende sikre høy kvalitet trenger disse bedrifter tilgang til rask og ikke-invasiv måling av produserte detaljer.

Optisk 3D skanner er et fremragende hjelpemiddel i nevnte bruksområder.

Presis avvikskontroll av detaljer er spesielt viktig ved produksjon av objekter som er dyre og tidskrevende å produsere. Benyttelse av 3D skanner kan betraktelig redusere kostandene ved å introdusere et nytt produkt på markedet.

Bruk av CAD programvare til bearbeidelse av innskannende objekter åpner for ytterligere muligheter. Med grunnlag skanninger (såkalte «punktskyer» levert av 3d skanner) kan CAD objekter bygges mye hurtigere og nøyaktig enn tidligere for deretter å bli benyttet til modifisering, videreutvikling, dokumentasjon samt design av helt nye objekter.

Nedenfor presenteres to eksempler på anvendelsesområder der den optiske skanner vil utgjøre en betydelig forskjell.

Avvikskontroll

Stadig økende kvalitetskrav skaper behov for rask og sikker kontroll av målinger som gir stor nøyaktighet.

Takket være 3D-skannere kan man gjennomføre en helhetlig måling av objektet. Det betyr at i løpet av kort tid sammenlignes produsert objekt med en CAD-modell.

Ved bruk av et dataprogram kan man sjekke alle avvik fra det opprinnelige mønstret. For å gjøre dette må man først skanne produsert objekt, lagre det som en CAD-modell og sammenligne med mønsteret.

Nedenfor eksempler på avviksrapporter (én enkel og én noe mer avansert) som spesifiserer avvik mellom innskannet objekt og opprinnelig CAD modell eller mellom to fysiske objekter. Avvikene angis både som fargekode og tallmessig.

Skreddersøm ved hjelp av «reverse engineering»

Et annet godt eksempel på bruk av 3D skannere er produksjon av vindavvisere for motorsykler. Firmaet produserer vindavvisere etter kundenes spesielle krav som forbedrer kjørekomforten og motorsykkelens utseende.

For å opprettholde kvaliteten som gir sikker bruk og enkel montering av vindavviseren kreves nøyaktig gjenskapelse av originalens geometri. Til dette benyttes Evatronix skanner med automatisk dreibord.

Relevante nettsider:

www.nordicbase.no
(se under produkter for skannere)

www.3dskanning.no
(vår nettside rettet i større grad mot yting av skannetjenester)

www.evatronix.com
(skanner produsenten)


Kontaktinformasjon:


Nordic
Base AS
Willy Moes vei 112 2034 Holter
Tlf: (+47) 23 06 70 70

Daglig leder:
Thomas Nosowski
Mob. (+47) 98 21 55 65
E-post: thomas@nordicbase.no


Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker