Nordic Capital og Sampo blir de største aksjonærene i Norwegian Finans Holding

Report this content

Nordic Capital Fund IX ("Nordic Capital") og Sampo plc ("Sampo") har sammen signert en avtale om å kjøpe 17,47% av aksjene i Norwegian Finans Holding ASA ("NOFI") fra Norwegian Air Shuttle ASA til en samlet verdi på ca. NOK 2.218 millioner (EUR 223 millioner). Nordic Capital og Sampo har stor sektorkompetanse innen finansielle tjenester, og har gått sammen om å realisere en attraktiv investeringsmulighet og støtte NOFIs videre utvikling, som engasjerte og aktive eiere.

NOFI, som ble etablert i 2007 og opererer fra en sentralisert plattform i Oslo, er en heldigital bank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter til personkundemarkedet, med et sterkt tilbud innen personlige lån, kredittkort og sparing. NOFI har mer enn 1,6 millioner kunder og 84 ansatte, med base i Norge. NOFI ble notert på Oslo Børs i 2016 og har i dag en markedsverdi på omtrent 11 milliarder kroner (basert på den siste prisen som ble betalt for NOFI-aksjen 16. august 2019).

Nordic Capital (1) er en av de eldste og mest aktive private equity-investorene i Norden, og investerer i tre kjernesektorer som består av Healthcare, Technology & Payments og Financial Services. Nordic Capital har sterke resultater fra investeringer i finanssektoren, inkludert Intrum, Nordax, Nordnet og Resurs Bank.

"Nordic Capital og Sampo har lang erfaring og sterke resultater i finanssektoren i Norden, og ser NOFI som et interessant selskap med sterkt vekstpotensial. Vi ser frem til å bli engasjerte aksjonærer og støtte selskapet til å bli en ledende paneuropeisk finansinstitusjon, sammen med Norwegian Air Shuttle og deres kundelojalitetsprogram Norwegian Reward, sier Christian Frick, Partner og sjef for finansielle tjenester i Nordic Capital Advisors.

Gjennomføring av oppkjøpet vil skje i to transjer, 9,97% med forventet oppgjør rundt 26. august 2019, og anskaffelsen av de resterende 7,50%, som er betinget av godkjennelse av Finanstilsynet, vil bli anskaffet så snart slik godkjennelse foreligger. Nordic Capital og Sampo venter å eie henholdsvis ca 64% og ca. 36% av deres felles aksjebeholdning.

Pressekontakt

Katarina Janerud, Communications Manager< 
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
e-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

1) Nordic Capital refererer til Nordic Capital Fund IX og de, eller alle, av dets forgjenger- og/eller etterfølgerfond eller -enheter avhengig av kontekst. 

Om Nordic Capital

Nordic Capital er en ledende investor i private equity, med en klar forpliktelse til å skape sterkere, bærekraftige virksomheter gjennom operasjonell forbedring og transformativ vekst. Nordic Capital fokuserer på utvalgte regioner og sektorer, der selskapet har dyp erfaring og en velprøvd merittliste. Kjernesektorer er helsevesen, teknologi og betaling, finansielle tjenester og i tillegg industrielle varer og tjenester og forbruker. Viktige investeringsregioner er Norden, Nord-Europa og globalt for helsevesenet. Siden oppstarten i 1989 har Nordic Capital investert 14 milliarder euro i over 100 investeringer. Det nyeste fondet er Nordic Capital Fund IX med 4,3 milliarder euro i forpliktet kapital, hovedsakelig levert av internasjonale institusjonelle investorer, som pensjonsfond. Nordic Capital fondene og enhetene er basert i Jersey. De får råd fra flere rådgivende enheter, som er basert i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannia og USA, hvorav noen eller alle er referert til som "Nordic Capital Advisors". For mer informasjon om Nordic Capital, besøk www.nordiccapital.com 

Abonner

Dokumenter og linker