NIB finansierer ny E18-strekning mellom Tvedestrand og Arendal

Report this content

Den nordiske investeringsbank (NIB) og bompengeselskapet Ferde AS har signert et langtids lån på 1 milliard kroner for finansiering av en ny strekning av motorveien mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder.

Lånet har en løpetid på 17,5 år og skal delfinansiere byggingen av en 23 km lang del av en ny firefelts motorvei på E18, inklusive fire tunneler, seks broer og to planfrie veikryss.

Den nye veiforbindelsen vil erstatte tofeltsveien mellom Tvedestrand og Arendal. I tillegg skal det bygges en ny veiseksjon som kobler sammen tettstedene Longum og Krøgenes.

“E18 er en av de viktigste transportkorridorene i Norge. Ved å utvide motorveien vil man få bedre trafikkflyt, kortere reisetider og bedret sikkerhet. Investeringen vill også redusere tungtrafikk gjennom tettsteder", sier Henrik Normann, NIB President & CEO.

Byggearbeidene ventes å være ferdige høsten 2019. Bompengeperioden på den nye delen av motorveien er 15 år.

Ferde AS er en av Norges fem nye regionale bompengeselskaper. Det eies av Hordaland, Sogn og Fjordane, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder fylker.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av åtte medlemsland: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den beste kredittvurderingen som er mulig, AAA/Aaa fra ledende byråer som Standard & Poor’s og Moody’s.

Følg oss på Twitter: @nib

For mer informasjon, vennligst kontakt

Stefán Jón Fridriksson, Senior Manager, Origination, på +358 10 618 0512, stefan.jon.fridriksson@nib.int

Lisa-Maria Altenberger, Communications Unit, på +358 10 618 0234, lisa-maria.altenberger@nib.int

Tags:

Abonner