NIB låner til Boliden Odda smelteverksutvidelse i Vestland

Report this content

Den nordiske investeringsbank (NIB) signerer et 8-årig lån med Boliden for å utvide og oppgradere smelteverket Odda i Vestland fylke, Norge.

Lånet på 100 millioner euro vil bidra til å finansiere investeringer for å øke den årlige produksjonskapasiteten for sinkprodukter til 350 000 tonn fra dagens 200 000 tonn. Prosjektet skal etter planen være ferdig innen utgangen av 2024.

Prosjektet omfatter flere nye anlegg ved Odda, med en ny ovn, nytt svovelsyreanlegg, utvidelse og modernisering av utvaskings- og renseanlegget, og utvidelse av støperi- og kaianlegg. Investeringene inkluderer også teknikk for utvinning av verdifulle metaller som bly, gull og sølv og for å omarbeide avfallsprodukter.

Smelteverket forsynes med fornybar energi og avfallsdeponering vil skje i fjellhuler ved bruk av bærekraftig teknologi. Den økte produksjonskapasiteten sammen med forbedret energieffektivitet og bruk av fossilfri elektrisitet betyr en ytterligere reduksjon av karbondioksidintensiteten.

- De betydelige stordriftsfordelene, digitalisering og automatisering vil markant øke produktiviteten til sinksmelteverket Boliden Odda for å møte økende etterspørsel fra byggesektoren, produksjon av motoriserte kjøretøy og elektriske installasjoner, sier André Küüsvek, NIB president og administrerende direktør.

- Investeringen gjør at sinkproduksjonen i Odda, som har verdensledende klimaytelse, er fremtidssikret og at Europas økende etterspørsel etter sink kan møtes på en ansvarlig måte, sier Håkan Gabrielsson, finansdirektør i Boliden.

Boliden er et svensk gruve- og smelteselskap som produserer kobber, sink, nikkel, bly, gull og sølv. Selskapet har hovedkontor i Stockholm og har virksomhet i Sverige, Finland, Norge og Irland. Boliden sysselsetter cirka 6.100 personer.

NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Liisa Vuorinen, Senior Client Executive, Industry, at +358 10 618 0248, liisa.vuorinen@nib.int

Arild Moen, Communications Manager, at +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

Tags:

Abonner