NMI etablerer nytt rekordstort mikrofinansfond; Norfund, IFU, Ferd, DNB og KLP har allerede tegnet seg for 850 millioner kroner

Oslo, 12. juni 2018. Det norske offentlige-private samarbeidet Nordic Microfinance Initiative (NMI) offentliggjør at de har åpnet sitt fjerde mikrofinansfond siden oppstarten i 2008 og nå opplever rekordtegninger. De statlige norske og danske investeringsfondene for utviklingsland, Norfund og IFU, det familieeide norske investeringsselskapet Ferd, samt DNB og KLP har allerede tegnet seg for 850 millioner kroner.

NMI vil søke ytterligere investorer over sommeren og venter at fondet vil passere 1 milliard kroner i størrelse.

NMI ble etablert i Oslo i 2008 for å investere i og bygge opp mikrofinansinstitusjoner som kunne tilby finansielle tjenester til fattige i utviklingsland. Fund IV vil investere i institusjoner som fokuserer på fattige kvinner i utviklingsland i Afrika sør for Sahara, Sør-Asia og Sørøst-Asia.

Globalt har 1,7 milliarder voksne mennesker ikke tilgang til finansielle tjenester. Hvis disse får bankkonto og tilbys lånetjenester vil de også kunne benytte andre finansielle tjenester, som for eksempel forsikring, de vil kunne starte eller utvide forretningsdrift, investere i utdanning eller helse - og de vil være langt bedre rustet til å kunne takle finansielle sjokk. Alle disse faktorene har potensiale til å gi vesentlig økt livskvalitet.

Mikrofinansinstitusjoner (MFI’er) er svært viktige inngangsporter for finansiell inkludering verden over, da de tilbyr finansielle tjenester på lokalt nivå i lokal valuta til kundegrupper uten banktilbud.

Siden oppstarten i 2008 har NMI via tre fond investert vel 1,65 milliarder kroner, fortrinnsvis i egenkapital, til MFI’er i Asia og Afrika. MFI’ene NMI til nå har direkteinvestert i har 7 millioner kunder i Asia og Afrika, hvorav 96 prosent er kvinner. Samtidig har NMI oppnådd rundt 10 prosent avkastning per år for investorene på tvers av konjunktursyklene siden oppstarten for 10 år siden.

«Vi er stolte av resultatene vi har skapt så langt. Tilliten investorene viser oss nå gir oss kraft til å bidra til et bedre liv for millioner av fattige i Afrika og Asia. Samtidig skaper vi økonomiske resultater for investorene som gjør oss levedyktige over tid. Mikrofinans og direkteinvesteringer i institusjoner, bedrifter og mennesker i utviklingsland har vist seg å være en meget god måte å stimulere utvikling på. Dette anerkjennes i økende grad. Det er spennende tider», sier adm. direktør i NMI, Arthur Sletteberg.

«Det var ingen garantier for at vi ville lykkes da vi etablerte NMI i 2008. Man må både levere betydelige sosiale resultater og en finansiell avkastning som holder for at dette skal være levedyktig. Det er risikofylt og krever kompetanse og utholdenhet for å lykkes. Teamet i NMI har sammen med den viktige støtten fra Norfund, IFU og de andre investorene bygget opp et mikrofinansfond som i dag utgjør en stor forskjell for millioner av fattige mennesker. Nå fortsetter reisen og vi gleder oss til å følge NMI videre» sier Johan H. Andresen, styreleder i Ferd og initiativtaker til NMI i 2008.

«At investorene viser NMI fortsatt tillitt er en konsekvens både av at selskapet har levert sterke finansielle og sosiale resultater over ti år, og at investorene tror på NMIs langsiktige strategi. Med fokus på profesjonalisering og digitalisering er NMI unikt posisjonert til å bli en preferert partner for ambisiøse MFI’er også i tiden fremover» sier Bjarne K. Lie, styreleder i NMI.

Kontakt:

Adm. direktør NMI, Arthur Sletteberg, 926 40 163, as@nmimicro.no

Investeringsdirektør NMI, Christian B. Ramm, 99 700 910, cr@nmimicro.no

Dokumenter og linker