11 målestasjoner måler kontinuerlig i Førdefjorden

Report this content

I løpet av uke 32 ble i alt 11 målestasjoner utplassert som del av Nordic Minings utredningsprogram for å oppfylle Miljøverndepartementets ønske om tilleggsinformasjon for Engebøprosjektet.

Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Miljøverndepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet. Måleprogrammet skal gi økt kunnskap om sirkulasjonsmønsteret i fjorden for å gi ytterligere informasjon og trygghet i forbindelse med det planlagte fjorddeponiet. Måleprogrammet er den mest tidkrevende aktiviteten i undersøkelsesprogrammet siden målingene skal gjøres sammenhengende over ett år for å vise sesongvariasjoner.

Hydrografiske målinger vil bli registrert kontinuerlig i et nettverk av 11 stasjoner som vil registrere temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet. I tillegg vil strømhastighet måles kontinuerlig på 6 av stasjonene hvor avanserte, profilerende instrumenter vil registrere strømningshastighet og –retning på ulike vanndyp.

Plasseringen av målestasjonene er vist på vedlagte kart.

Måleresultater vil første gang bli hentet ut og rapportert/analysert i begynnelsen av november 2013 og deretter kvartalsvis.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 27. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner

Dokumenter og linker