3D modellering gir økt optimisme for sulfider i Reinfjord i Øksfjordområdet

Bakkegeofysiske målinger og boreprogram planlegges i første halvår 2012.

Nordic Mining har gjennomført en 3D modellering av magnetiske data innhentet ved geofysiske helikoptermålinger i Øksfjordområdet sommeren 2011. Modelleringen viser at de påviste elektromagnetiske ledere (ref. børsmelding 12.10.11) har en gunstig beliggenhet i forhold til malmdannende prosesser. Dette gir økt optimisme for at feltene kan reflektere kobber- og nikkelbærende sulfidmineraliseringer.

Rune B. Larsen, professor i malmgeologi ved NTNU, sier i en uttalelse: ”3D modelleringen plasserer de elektromagnetiske ledere rett ved magmakammerets antatte tilførselskanal. Denne plassering av lederen passer bra med våre malmgeologiske modeller og stemmer godt med plasseringen av tilsvarende sulfidforekomster i magmatiske komplekser andre steder i verden. Dette gir optimisme for at det her er snakk om en sulfidforekomst”.

3D modelleringen er gjennomført av det kanadiske selskapet Revelation Geoscience Ltd., som er spesialister innen tolkning av geofysiske data (http://www.revelationgeo.com/wp/). Vedlagte figur viser at de konduktive feltene er omsluttet av et høyere magnetisk sirkulært felt. Det magnetiske området gjenspeiler den omliggende bergarten (gabbro), mens den ikke-magnetiske kjernen gjenspeiler et ultramafisk magmakammer. Sentralt i magmakammeret ligger de elektromagnetiske lederne.  

Nordic Mining vil gjennomføre oppfølgende bakkegeofysiske målinger i området i februar/mars og vil på bakgrunn av dette planlegge et boreprogram som kan gjennomføres i april/mai.

Ved spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 22947790.


Oslo, 13. januar 2012
Nordic Mining ASA  

 

 

Abonner

Dokumenter og linker