ÅRLIG RAPPORT FOR 2012 VEDRØRENDE NORDIC MININGS MINERALFOREKOMSTER

Nordic Mining ASA vil på årlig basis rapportere status for Nordic Mining Gruppens mineralforekomster inkludert undersøkelsesresultater, mineralressurser og malmreserver. Rapportering med fokus på geologisk informasjon vil bli gitt i tilknytning til Gruppens viktigste mineralprosjekter.

Vedlagt følger Nordic Minings første årlige rapport om mineralforekomster. Rapporten er oppdatert pr. 25. oktober 2012.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 26. oktober 2012
Nordic Mining ASA