Årsrapport for 2010

Nordic Mining har i børsmelding 31. mars 2011 informert om godkjennelse av årsregnskapene for 2010.

Årsrapporten for 2010 følger som vedlegg til denne meldingen. Årsrapporten vil bli publisert på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com. Engelsk versjon av rapporten er under utarbeidelse og vil bli publisert noe senere.

Nordic Minings generalforsamling avholdes 16. juni 2011.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 5. april 2011
Nordic Mining ASA

  Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker