Avtale med internasjonal partner om bruk av mineraler til landbruksformålNordic Mining har signert avtale (Memorandum of Understanding) med Arcadis Nederland BV (”Arcadis”), et internasjonalt konsulent- og prosjektledelsesselskap. Formålet med avtalen er å undersøke bruk av eklogitt og anortositt som steinmel til jordforbedring i landbruket.

Nordic Mining har eklogittressurser i Engebøfjellet og arbeider med å utvikle forekomsten for fremstilling av rutil og granat. Betydelige mengder eklogitt vil bli tilgjengelig gjennom prosjektet. Nordic Mining opererer i tillegg en anortosittgruve i Gudvangen og har en rekke anortosittprodukter tilgjengelig derfra.

 

Arcadis driver for tiden prosjekter for jordforbedring i Nederland. Formålet er å vise at gjødsling med steinmel er et egnet verktøy for jordforbedring og restaurering av mineralogien i jorda. Nordic Mining har levert mineraler for prøveformål for det første pilotprosjektet.

 

Nordic Mining og Arcadis ser begge et interessant internasjonalt markedspotensiale for anvendelse av steinmel i landbruket og vil sammen utforske potensialet i samarbeid med andre kommersielle partnere.

 

For spørsmål vennligst kontakt kommersiell direktør Ottar Nakken, telefon 928 91 780.

 

 

Arcadis (www.arcadis-global.com) er et internasjonalt selskap som utfører konsulenttjenester, samt tekniske og ledelsesmessige oppgaver i tilknytning til prosjekter innen infrastruktur, vann, miljø og byggevirksomhet, med formål å øke mobilitet, bærekraft og livskvalitet. Arcadis utvikler, utformer, setter i gang, vedlikeholder og operer prosjekter for ulike selskaper og myndigheter.

 

Nordic Mining (www.nordicmining.com) er et mineralselskap med undersøkelsesaktivitet og produksjon av høyverdige mineraler og metaller. Nordic Mining har rettigheter til en rutilforekomst i Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining ønsker å utvikle forekomsten og starte gruvedrift og produksjon av høyverdig rutilkonsentrat, samt utvikle anvendelsesområder for ulike biprodukter med basis i mineralforekomsten. Videre har Nordic Mining produksjon av anortositt i Gudvangen i Aurland kommune. Nordic Mining har et utviklingsprosjekt for litium i Finland og planlegger produksjon av litiumkarbonat av høy kvalitet.

 

 

Oslo, 6. januar 2010

Nordic Mining ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner