Brev til myndighetene om partikler av nano-størrelse

Nordic Mining har i dag sendt et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet vedrørende deponering av partikler i nano-størrelse fra selskapets planlagte rutilproduksjon på Engebø.

Intensjonen med brevet er å oppklare forhold som er tatt opp i et brev fra Naturvernforbundet til myndighetene, der det hevdes at innholdet av nanopartikler fra den planlagte deponeringen vil ha negative miljøeffekter. Nordic Mining gir tilsvar til brevet fra Naturvernforbundet og har lagt ved et notat fra Det Norske Veritas (“DNV GL”) om temaet.

Nordic Mining kan ikke se at innholdet av partikler i nano-størrelse er av problematisk karakter eller vil gi noen spesielle utfordringer med hensyn til det planlagte deponiet.

Brevet fra Nordic Mining og notatet fra DNV GL er vedlagt denne meldingen.

For spørsmål og ytterligere informasjon vennligst kontakt utforskningsleder
Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 31. januar 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.