Brev til Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken

Nordic Mining imøtegår feilinformasjon og uetterrettelighet fra Naturvernforbundet knyttet til Engebøprosjektet.  

NRKs Nyhetsmorgen hadde onsdag 14. mai 2014 et intervju med Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrekken. Haltbrekken kom i intervjuet med flere uriktige og villedende uttalelser om Engebøprosjektet som imøtegås av Nordic Mining i dagens brev til Naturvernforbundet. Brevet er vedlagt denne meldingen.

Nordic Mining ønsker bl.a. å korrigere følgende feilaktige uttalelser fra Naturvernforbundet om Engebøprosjektet:

-  Det skal ikke benyttes giftige tilsetningsstoffer eller stoffer som akkumuleres i den biologiske næringskjeden.
-  Prosjektet vil ikke medføre at "alt liv i fjorden går tapt".
-  Det er få, om noen, land i verden som har forbud mot sjødeponi, men manglende naturgitte forutsetninger begrenser anvendelsen av slik deponering internasjonalt.

Administrerende direktør Ivar S. Fossum sier i en kommentar: "Vi må beklageligvis konstatere at Naturvernforbundet ser ut til å ha et snevert perspektiv i forhold til mineralproduksjon i sin alminnelighet og Engebøprosjektet i særdeleshet. Naturvernforbundets gjentatte bruk av feilaktig informasjon ser ut til å ha som fomål å bygge det opplevde risikobildet for prosjektet så stort som mulig. Som ansvarlig tiltakshaver må vi basere prosjektplanleggingen på fakta, kunnskap og erfaring. Naturvernforbundets innspill mangler etterrettelighet, og det ønsker vi å gi tilbakemelding på".

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 22. mai 2014
Nordic Mining ASA
www.nordicmining.com