Delårsrapport pr. 31. mars 2009

Vedlagt følger Nordic Minings delårsrapport pr. 31. mars 2009.   For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.     Oslo, 15. mai 2009 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker