Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining

Aksjetildelingen er godkjent av selskapets styre i dag.

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining utløp 23. januar 2012 kl. 17.30. Ved utløpet av tegningsperioden hadde selskapet mottatt tegninger for totalt 50.593.368 nye aksjer. 40.000.000 nye aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 26,3%.

Styret i Nordic Mining har i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene som er inntatt i prospektet datert 6. januar 2012. Totalt 40.000.000 nye aksjer er blitt tildelt tegningsrettighetshavere, og det er ikke gjort tildeling til tegnere uten tegningsretter. 34.632.366 nye aksjer er blitt tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter, og 5.367.634 nye aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter på grunnlag av overtegning.

Brev om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 27. januar 2012.

De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret rundt 2. februar 2012 og at de nye aksjene samme dag vil bli overført til VPS-kontoene til tegnerne som har fått dem tildelt.

Nordic Mining ASA vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et bruttoproveny på NOK 36 millioner før fradrag for transaksjonskostnader.

Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret vil Nordic Minings aksjekapital være NOK 18.547.009,10 fordelt på 185.470.091 aksjer hver pålydende NOK 0,10.


Swedbank First Securities er tilrettelegger i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med operativ virksomhet med fokus på høyverdige industrimetaller og metaller nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ("Gudvangen Stein"). Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy ("Keliber") i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For nærmere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 25. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner