Endring av finansiell kalenderDato for publisering av Nordic Minings rapport for fjerde kvartal 2009 er endret til 24. februar 2010. Den finansielle kalenderen er som følger:

24. februar       Fjerde kvartalsresultat 2009     

7. mai               Første kvartalsresultat

11. mai             Generalforsamling

20. august         Andre kvartalsresultat

5. november     Tredje kvartalsresultat

 

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Abonner