Endring av Finansiell Kalender

Vennligst observér at datoen for publisering av Nordic Minings rapport for første kvartal 2008 er endret. Datoen for selskapets ordinære generalforsamling er nå inkludert i finanskalenderen.
 
Den finansielle kalenderen er nå som følger:
 
Q1 2008                     29. mai 2008
Generalforsamling       19. juni 2008
Q2 2008                     22. august 2008
Q3 2008                       7. november 2008
 
På publiseringsdagen vil Nordic Mining presentere rapporten for investorer, analytikere og media. Rapporten vil bli publisert i forkant av presentasjonen. Næ¦rmere informasjon vil bli gitt forut for hver rapportering.
 
 
Oslo, 21. april 2008
Nordic Mining ASA

Abonner