Engebø rutil prosjekt - Tilleggspotensial ved produksjon av høyverdig granatmineral

Som ledd i planlegging av effektiv mineralprosessering for Nordic Minings rutilprosjekt (TiO2) i Engebøfjellet, er det gjennomført oppredningsforsøk ved NTNU i Trondheim og hos mineralteknologiselskapet Outotec. Forsøkene viser at det i tillegg til rutilkonsentrat er mulig å fremstille granatkonsentrat av høy kvalitet fra Engebø-forekomsten. Granaten i Engebøfjellet er almandin som markedsmessig regnes som det mest attraktive og foretrukne granatmineralet.
 
Granat er et industrimineral som i hovedsak brukes til sandblåsing og vannskjæring av metaller og andre materialer. Markedet for granatprodukter er i vekst og anslås på verdensbasis å utgjøre ca. 1 million tonn pr. år. Pris for granat av høy kvalitet til industrikunder i Nord-Europa ligger i området NOK 2.000 - 3.000 pr. tonn; for spesialkvaliteter kan prisen komme opp i NOK 8.000 pr. tonn.
 
Foreløpige forsøk viser at det kan fremstilles granatkonsentrat på 96% fra Engebø-forekomsten. I videre optimalisering av oppredningsprosessen har Nordic Mining som mål å produsere et konsentrat med 98% granatinnhold.
 
"Med tilfredsstillende markedsadgang vil produksjon av høyverdig granatkonsentrat gi et betydelig positivt bidrag til lønnsomheten", sier kommersiell direktør Ottar Nakken, prosjektleder for Engebø-prosjektet. "Granatkvalitet og konsentrasjonspotensiale, samt forekomstens størrelse vil kunne gi Nordic Mining en viktig posisjon i markedet for industrielle granatprodukter. Vi vil i videre arbeid med markedsforberedelser inkludere granatprodukter som en integrert del av prosjektet. Foreløpige indikasjoner og markedskontakt tyder på stor interesse for granat av den kvalitet som kan produseres i Engebø", sier Nakken.
 
For spørsmål vennligst kontakt kommersiell direktør Ottar Nakken, telefon 928 91 780.
 
 
Oslo, 23. april 2008
Nordic Mining ASA

Abonner