Engebøprosjektet – sterk lønnsomhet, lavere investeringer og mindre miljøavtrykk

Report this content

Nordic Mining presenterer den endelige mulighetsstudien (Updated Definitive Feasibility Study (UDFS)) for Engebøprosjektet. Studien tegner et mineralprosjekt i verdensklasse med sterk lønnsomhet, lavere investeringer og mindre miljøavtrykk.

Usikkerheten som ble skapt ved utbruddet av koronavirus-pandemien i fjor, medførte at Nordic Mining valgte å gjennomgå Engebøprosjektet på nytt med sikte på å gjøre prosjektet mer robust for å møte nye markedsutsikter for rutil og granat. Investeringene reduseres med 30 prosent, dvs. 93 millioner dollar som er ca. 770 millioner kroner. Miljøavtrykket forbedres ved at CO2-utslipp reduseres med rundt 80 prosent, arealbruken for prosessanlegget er tatt ned med vel 40 prosent, og bruken av godkjente kjemikalier er redusert med hele 99 prosent sammenlignet med utslippstillatelsen fra 2016.

Prosjektarbeidet videreføres med forberedelser for finansiering og deretter bygging av anlegget. Nordic Mining planlegger oppstart av produksjonen i første kvartal 2024.

Mineralforekomsten på Engebø i Sunnfjord kommune består av høyverdig rutil og granat. Rutil brukes til produksjon av miljøvennlig pigment og titanmetall, samt i forbindelse med fornybar energi (batterier, solcelleanlegg etc.). Granat brukes i industrielle slipe- og skjæreprosesser, f.eks. vannjet-skjæring og sandblåsing. Den kystnære beliggenheten medfører kostnads- og miljøeffektiv marin transport av produkter til markedene i Europa og verden for øvrig.

Engebø blir en ny hjørnestensvirksomhet i Sunnfjord-regionen. Nordic Mining kommer til å sysselsette vel 100 medarbeidere i driftsfasen. Foreløpige beregninger gir en levetid for prosjektet på rundt 40 år, men ressursgrunnlaget tilsier at horisonten kan blir enda lenger. De regionale og nasjonale ringvirkningseffektene blir betydelige. Prosjektet utvikles i samsvar med internasjonale standarder for helse, miljø og sikkerhet, basert på bærekraftig ressursutnyttelse.

Kommentarer fra administrerende direktør Ivar S. Fossum:

«Produksjonen på Engebø blir meget konkurransedyktig, gir god lønnsomhet og en solid kontantstrøm. Kombinert med reduserte investeringer tilsier dette at forutsetningene for finansiering av prosjektet er gode.»

«Vi ser frem til å etablere langsiktig industrivirksomhet på Engebø i nært samarbeid med prosjektpartnere, myndigheter og lokale interessentgrupper. Vi har etablert en lokal ressursgruppe og vil søke god dialog i utbyggings- og den senere produksjonsfasen.»
 

«Vi skal nå videreføre pågående dialoger med markedspartnere og mulige långivere og investorer for prosjektfinansieringen. Videre skal vi formalisere samarbeidet med viktige leverandører for bygging og gjennomføring av prosjektet. Målet er å stikke spaden i jorden i løpet av høsten.»

I den oppdaterte mulighetsstudien er prosjektets nåverdi beregnet til 260 millioner dollar, nærmere 2,2 milliarder kroner og avkastningen/internrenten er beregnet til 19,8 prosent. Investeringsrammen er beregnet til 218 millioner dollar, som tilsvarer ca. 1,8 milliarder kroner.

Nordic Mining presenterer hovedresultatene fra UDFS sammen med resultatet for første kvartal 2021 som en webcast tirsdag 11. mai klokken 10.00. Lenke til webcast: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20210511_12/

Utdypende børsmelding og et sammendrag av den oppdaterte mulighetsstudien er tilgjengelig på www.nordicmining.com. Webcast-presentasjonen blir også lagt ut på hjemmesiden.   

Spørsmål kan rettes til administrerende direktør Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.

Oslo, 11. mai 2021
Nordic Mining ASA