Engebøprosjektet - utbyggingsavtale ut på offentlig høring

Forslag til reguleringsplan i forbindelse med planlagt rutilutvinning i Engebøfjellet er til behandling i Naustdal og Askvoll kommuner. Som ledd i behandlingen, har Nordic Mining og Naustdal kommune forhandlet en utbyggingsavtale om anleggsbidrag til opprusting av fylkesvei 611 mellom Engebø og kommunesenteret i Naustdal. Nordic Mining og Sogn og Fjordane Fylkeskommune skal i henhold til avtalen bidra med til sammen NOK 95 millioner til opprusting av veien.
 
Utvalg for plansaker i Naustdal kommune vedtok 31. mars å legge den fremforhandlede utbyggingsavtalen ut på offentlig høring. Høringsfristen er 1. mai 2011. Utbyggingsavtalen skal etter endt høring behandles av kommunestyret i Naustdal.
 
Kommunestyrets behandling av forslaget til reguleringsplan for rutilutvinning i Engebøfjellet skal i henhold til gjeldende regler skje før kommunestyret behandler utbyggingsavtalen.
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum på telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 1. april 2011
Nordic Mining ASA
 
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner