Engebøprosjektet på offentlig høring

Nordic Minings forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning i forbindelse med planlagt utvinning av rutil i Engebøfjellet er lagt frem til førstegangs behandling i planutvalget i Naustdal kommune. Planutvalget besluttet i møte 4. juni 2009 at forslaget skal legges ut til offentlig høring for å innhente innspill og merknader i forbindelse med forslaget. Høringsperioden vil vare til utgangen av september 2009.
 
Nærmere informasjon om Nordic Minings forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning og saksfremlegget for planutvalget i Naustdal kommune finnes på kommunens hjemmeside (www.naustdal.kommune.no).
 
For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.
 
 
Oslo, 5. juni 2009
Nordic Mining ASA

Abonner