Ett skritt nærmere industribygging i Naustdal

Nordic Mining, som utvikler industriprosjektet med utvinning av høyverdige mineraler fra Engebøfjellet, har sluttført en større prosjektstudie hvor de kommersielle og industrielle mulighetene er kartlagt. Studien er positiv og konkluderer at prosjektet kan utvikles til industriell produksjon med god lønnsomhet, økt utnyttelsesgrad for mineralressursen og redusert miljømessig fotavtrykk.

I Engebøfjellet i Naustdal kommune finner vi en av verdens største forekomster av titanmineralet rutil som brukes i pigment- og metallproduksjon, samt store mengder av granat som primært brukes til slipe- og skjæreformål i industrien. Begge industrimineralene er sterkt etterspurt i Europa og ellers i verden.

I mulighetsstudien er det sett på hvordan de to mineralene best kan utvinnes i en samlet industriproduksjon. I studien er det konkludert at ressursene i Engebøfjellet egner seg godt for industriell produksjon, med kort avstand til markedene i Europa. Med to mineraler i en og samme gruve har anlegget en unik fleksibilitet og mulighet for tilpasning av produksjonen. Det rike innholdet av granat i forekomsten muliggjør en høyere granatproduksjon enn tidligere tenkt.

Omkring 20% av råmalmen som hentes ut av forekomsten vil bli utnyttet med den anbefalte produksjonsprofilen, med stor reduksjon i deponering av resterende mineraler. Basert på det eksisterende ressursgrunnlaget og foreslått produksjon er det beregnet en levetid på 29 år for gruven, hvor det vil være uthenting av malm via dagbrudd de første 16 årene. Det er stor mulighet for forlengelse av gruvens drift, dersom det identifiseres ytterligere utvinnbare ressurser i forekomsten.

-      Vi er veldig tilfreds med å ha nådd denne viktige milepælen for Engebøprosjektet. Det har vært en omfattende prosess, der flere av verdens ledende fagmiljøer har bidratt til studien, sier Ivar S. Fossum, konsernsjef i Nordic Mining.

-      Fjellets unike karakteristika med høyt innhold av de to mineralene rutil og granat utgjør et robust grunnlag for kommersiell virksomhet, fortsetter Fossum.

-      Rutil- og granatprodukter fra Engebø vil være meget konkurransedyktige og lokaliseringen gir lave transportkostnader til markedene i Europa, Nord-Amerika og andre områder. Granatmarkedet er i vekst, og Nordic Mining vil være den første produsenten av dette mineralet i Europa, forteller konsernsjefen. Analysen indikerer at vår konkurranseevne for rutil vil være blant de beste i verden.

I studien er det beregnet at prosjektet vil ha god lønnsomhet med en nåverdi på hele 2,7 milliarder kroner, når det er tatt hensyn til alt av byggekostnader, produktpriser og driftskostnader. Det er beregnet en initiell kostnad på 1,7 milliarder kroner for å bygge gruve- og produksjonsanlegg.

-      Investeringskostnaden er lavere enn tidligere estimat. Studien viser at det er mulig å drive gruven meget effektivt. Ved bruk av kostnadseffektive gruve- og prosesseringsmetoder får vi lave operasjonelle kostnader, forteller Fossum.

De regulatoriske rammene som er satt og godkjent i reguleringsplanen og utslippstillatelsen medfører at Engebøprosjektet utformes med høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

-      Vi legger vekt på å utvikle en bærekraftig produksjon med så lavt miljømessig fotavtrykk som mulig. Mulighetsstudien legger grunnlag for en videreføring av prosjektet frem mot produksjon, avslutter Ivar Fossum i Nordic Mining.

CEO Ivar S. Fossum kan kontaktes for spørsmål, telefon +47 930 96 850.


Oslo, 30. oktober 2017Kort om Engebøprosjektet
 

Mineralforekomsten i Engebøfjellet ligger i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Det er blitt utført om lag 21.000 meter med boring i fjellet for å kartlegge forekomsten som har et rikt innhold av de to industrielle mineralene rutil og granat. Forekomsten ligger nær kysten med god tilgang til infrastruktur og en dypvannskai.


Om Nordic Mining ASA
(www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler i Norge og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining utvikler et stort mineralprosjekt på Engebø i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en stor eklogittforekomst med rutil og granat. Reguleringsplan og utslippstillatelse er godkjent av norske myndigheter, og Selskapet har gjennomført en omfattende mulighetsstudie som ledd i å forberede prosjektet for produksjon. Gjennom det deleide selskapet Keliber i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland og undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark hvor det er påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Nordic Mining undersøker også muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.
 

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess med ticker «NOM». 

Abonner

Dokumenter og linker