EUR 4 millioner i ny finansiering for Keliber er gjennomført.  Kjøp av nye litiumforekomster i Leviäkangas og Syväjärvi

EUR 4 millioner i ny egenkapital er nå overført til Keliber Oy (“Keliber”) for videre prosjektutvikling. Keliber og den finske regjeringen har inngått avtale vedrørende Kelibers kjøp av litiumforekomstene i Leviäkangas og Syväjärvi.

Gjennomføring (“closing”) av finansieringstransaksjon
Det vises til Nordic Minings børsmelding 26. september 2012 vedrørende ny egenkapitalfinansiering i Keliber. Transaksjonen er i dag gjennomført, og kontantprovenyet på EUR 4,0 millioner er overført fra investorene til Keliber.

Registrering av de nye aksjene i Keliber pågår i det finske handelsregisteret. Etter kapitalutvidelsen vil Nordic Mining fortsatt være den største aksjonæren i Keliber med en eierandel på ca. 38,0%. Det statlige investeringsselskapet Finnish Industry Investment Ltd. og Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company vil eie hhv. ca. 15,6% og 13,0%. De øvrige aksjene i Keliber vil være eiet av 12 finske private selskaper og enkeltpersoner.

Kjøp av litiumforekomstene i Leviäkangas og Syväjärvi
Som en del av closing-prosessen har Keliber og regjeringen i Finland representert ved arbeids- og næringsdepartementet inngått avtale vedrørende Kelibers kjøp av litiumforekomstene i Leviäkangas og Syväjärvi i Kaustinen kommune i Finland. De to områdene har tidligere vært undersøkt av GTK (Finlands geologiske undersøkelser), og undersøkelsesrettigheter for områdene vil bli overført fra GTK til Keliber.

Ytterligere informasjon om de to områdene er gitt i følgende rapporter fra GTK:

Leviäkangas: http://arkisto.gtk.fi/m19/2323/m19_2323_2010_32.pdf
Syväjärvi:
http://arkisto.gtk.fi/m19/2323/m19_2323_2010_44.pdf

GTK har i flere år utført omfattende undersøkelsesarbeid på de to områdene, bl.a. med kjerneboring av til sammen 9.400 meter. Keliber vil få tilgang til GTKs informasjon fra undersøkelsesarbeidet for det videre feltarbeidet, bl.a. data fra prøvetaking inklusive kjemiske analyser, geologiske kart, informasjon om borkjerner og analyser, samt data fra lokale geofysiske undersøkelser.

Videre arbeid
Som følge av den nye finansieringen vil Keliber aksellerere det videre undersøkelsesarbeidet og annet prosjektutviklingsarbeid. Et nytt boreprogram vil inkludere de nye forekomstene i Leviäkangas og Syväjärvi hvor ytterligere boring er nødvendig for å tilfredsstille krav til JORC klassifikasjon.

Keliber vil fremover være et tilknyttet selskap i Nordic Mining.

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Nærmere om Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


Oslo, 25. oktober 2012
Nordic Mining ASA

Abonner