Finansiell kalender for 2012

Følgende hoveddatoer er fastsatt for Nordic Minings finansielle kalender for 2012:

1. mars            Fjerde kvartalsresultat 2011
11. mai            Første kvartalsresultat 2012
12. juni            Generalforsamling
24. august        Andre kvartalsresultat 2012
15. november   Tredje kvartalsresultat 2012

På publiseringsdagen vil Nordic Mining gi en presentasjon for investorer, analytikere og media. Kvartalsrapportene vil bli publisert i forkant av presentasjonen.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 2. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner