Finsk innovasjonspris for Kelibers litiumprosess

Daglig leder Olle Sirén i Nordic Minings finske datterselskap, Keliber Oy, har fått InnoFinlands pris for 2009 i sentrale Østerbotten regionen. Sirén og Keliber har mottatt prisen for arbeid med å utvikle en miljøvennlig og energieffektiv produksjonsprosess for litiumkarbonat med bruk av avfallsbasert biogass. Ved tildelingen av den regionale prisen er Keliber også kandidat til den nasjonale InnoFinland-prisen som skal utdeles i desember av Finlands president.
 
Kelibers produksjonsprosess er på flere måter unik. Prosessen benytter avfallsbasert biogass både som energi og råvare i en kontinuerlig fremstillingsprosess for høyrent litiumkarbonat. Prosessmetoden som er utviklet og testet i nært samarbeid med Outotec Oyj, har interessante perspektiver for videreforedling mot høyverdige litiumkjemikalier, bl.a. for bruk i batteriproduksjon.
 
"Pristildelingen er en klar anerkjennelse av Kelibers produksjonsprosess og et sterkt signal om at litiumproduksjon i kombinasjon med avfallsbasert biogass gir en miljøvennlig og effektiv totalløsning", sier daglig leder i Keliber, Olle Sirén. "Det er viktig at de positive samordningseffekter som gjelder for produksjon av høyverdig litium basert på lokale mineralressurser og biogass basert på regionalt avfall blir ivaretatt fremover i integrerte løsninger for å sikre effektiv ressursutnyttelse og industriell aktivitet. Her har våre myndigheter en viktig oppgave og et ansvar for helhetlig løsning", påpeker Sirén.
 
InnoFinland er et samarbeidsinitiativ mellom myndigheter og næringsliv i Finland for å fremme innovasjon og utvikling.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 23. november 2009
Nordic Mining ASA

Abonner