Flagging

 

Det vises til Nordic Mining ASAs ("Nordic Mining") børsmelding av i dag vedrørende fortrinnsrettet emisjon i Nordic Mining.

Som følge av dette vil Dag Dvergsten AS sin aksje- og stemmebeholding bli redusert til 3,9% når de nye aksjene er registrert i Foretaksregisteret.

Dag Dvergsten AS sin aksjebeholding i Nordic Mining er 7.304.227 aksjer, tilsvarende 3,9% av alle utstedte aksjer i Nordic Mining etter rettet emisjon.Oslo, 25. januar 2012

 

 

Abonner