Foreløpig rapport pr. 31. desember 2007

Vedlagt følger Nordic Minings foreløpige rapport pr. 31. desember 2007. Rapporten er kun publisert på engelsk.   Selskapets presentasjon for investorer, analytikere og media er lagt ut på selskapets hjemmeside (www.nordicmining.com).   For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.     Oslo, 27. februar 2008 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker