Foreløpig rapport pr. 31. desember 2008

Vedlagt følger Nordic Minings foreløpige rapport pr. 31. desember 2008.   For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.     Oslo, 27. februar 2009 Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker