Forlengelse av tegningsperioden i den pågående fortrinnsrettsemisjonen

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Det vises til selskapets børsmelding av 28. oktober 2014 om godkjent prospekt og start av tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjon.

Tegningsperiode i fortrinnsrettsemisjonen skulle opprinnelig avsluttes 12. november 2014 kl 16:30 (norsk tid). I samsvar med vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen og som følge av dagens utstedelse av tilleggsprospekt, har Nordic Mining besluttet å forlenge tegningsperioden. Den forlengede tegningsperioden vil avsluttes 14. november 2014 kl. 16:30 (norsk tid). Siste dag med handel i tegningsretter vil være 12. november 2014 kl. 16:30 (norsk tid).

Som følge av den forlengede tegningsperioden, vil datoene for tildeling, betaling, levering og notering av tilbudsaksjer bli forlenget tilsvarende. Det vises til tilleggsprospektet for nærmere informasjon.

For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 90160941.


Oslo, 5. november 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner