Første målestasjon er på plass i Førdefjorden

Report this content

Den første målestasjonen ble utplassert i Førdefjorden av Det Norske Veritas (DNV) tirsdag 6. august. Målestasjonen er en av flere målestasjoner som skal utplasseres som del av Nordic Minings utredningsprogram for å oppfylle Miljøverndepartementets ønske om tilleggsinformasjon for Engebøprosjektet.

Den utplasserte målestasjonen er allerede operativ og måler strøm og hydrografiske forhold i fjorden. De resterende 9 målestasjonene plasseres fortløpende ut i løpet av inneværende uke. Måling av fjordforhold settes i gang direkte etter utplassering.

Måleprogrammet er en sentral del av tilleggsutredningene som Miljøverndepartementet har bedt om i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan og utslippssøknad for Engebøprosjektet. Måleprogrammet skal gi økt informasjon om sirkulasjonsmønsteret i fjorden for å gi ytterligere informasjon og trygghet i forbindelse med det planlagte fjorddeponiet. Måleprogrammet er den mest tidkrevende aktiviteten i undersøkelsesprogrammet siden målingene skal gjøres over ett år for å vurdere sesongvariasjoner.

Hydrografiske målinger vil bli gjort i et nettverk av 10 stasjoner som vil registrere temperatur, saltinnhold, tetthet, trykk og oksygeninnhold i vannet. I tillegg vil strømninger kontinuerlig måles på 6 av disse stasjonene hvor avanserte, profilerende instrumenter vil registrere strømningshastighet og –retning på ulike vanndyp.

Analyser av måleresultater vil bli gjennomført og rapportert kvartalsvis.

Administrerende direktør, Ivar S. Fossum, sier i en kommentar:

”Jeg er veldig fornøyd med at vi nå er i gang med målingene. DNV har tung kompetanse på dette feltet og vil sikre en profesjonell gjennomføring og rapportering av programmet. Jeg har tiltro til at tilleggsinformasjonen fra programmet vil gi den nødvendige tryggheten for at fjorddeponiet er en god løsning for Engebøprosjektet”.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 930 96 850.


Oslo, 7. august 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner