Fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining betydelig overtegnet

Stor interesse for Nordic Minings kapitalutvidelse.

Inntil 40.000.000 nye aksjer er blitt tilbudt gjennom en fortrinnsrettsemisjon i Nordic Mining, og utløpet av tegningsperioden var i går 23. januar 2012 kl. 17.30.  

En foreløpig opptelling viser at emisjonen er overtegnet med om lag 25 prosent. 

Finansdirektør Lars K. Grøndahl sier i en kommentar:


”Vi er meget godt fornøyd med det gode resultatet i emisjonen. Den sterke og brede interessen viser at det er mange som vil være med på den videre utviklingen for å realisere Nordic Minings portefølje av høyverdige mineralprosjekter i Norden.

2012 blir et spennende år for norsk mineralindustri og for Nordic Mining, og det er knyttet store forventninger til mineralstrategien som den norske regjeringen skal legge frem før sommeren. Nordic Mining vil gjennom utvikling av sine strategiske mineralprosjekter bidra til konkretisering av en nasjonal mineralstrategi og derigjennom gi grunnlag for lønnsom og bærekraftig mineralvirksomhet.”
 

Endelig tildeling av aksjene i fortrinnsrettsemisjonen ventes å bli vedtatt av styret i Nordic Mining 25. januar 2012 i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 6. januar 2012.  

Det endelige tegningsresultatet ventes å bli offentliggjort 25. januar 2012, og brev om tildeling av nye aksjer og tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte investor, ventes å bli sendt ut samme dag.


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med operativ virksomhet med fokus på høyverdige industrimetaller og metaller nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS ("Gudvangen Stein"). Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland. Gjennom datterselskapet Keliber Oy ("Keliber") i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

For nærmere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 24. januar 2012
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner