Fremdriftsrapport for aluminaprosjektet

Forbedret prosjektøkonomi som følge av økt syregjenvinning og fremstilling av høykvalitets biprodukter. Neste prosjektfase vil omfatte oppskalering av prosessforsøk og testing i lab-skala pilot.


Fremskritt vedrørende syregjenvinning og kvalitet for bi-produkter

Nye resultater fra ”alumina fra anortositt” prosjektet viser lovende resultater for gjenvinning av syre i prosessen. Arbeidet viser at det er mulig å gjenvinne minst 70% av syren fra metallutvinningsprosessen og opp mot 99% av syren som benyttes i delprosessen for å lage et hørent alumina. Det arbeides med tiltak og prosessoptimaliseringer for å øke syregjenvinningen ytterligere. De oppnådde resultatene vil ha en betydelig effekt for prosesseringskostnadene ved fremstilling av alumina fra anortositt, og derved for hele prosjektøkonomien. Økonomiske forhold vil bli analysert nærmere i det videre prosjektarbeidet.

Laboratorietester har også vist at det kan produseres et høykvalitets kalsiumkarbonatprodukt (PCC) og silika som biprodukter fra prosessen.

Utforskningleder Mona Schanche kommenterer: ”Det er oppløftende å se at det systematiske arbeidet som nedlegges gir forbedring i viktige prosjektparametre. De siste fremskrittene i forhold til syregjenvinning har gitt betydelig forbedring for prosjektøkonomien. Vi er optimistiske til at det videre arbeidet vil gi ytterligere optimalisering av prosessen, og dermed også kostnadsreduksjoner. Produksjon av høykvalitets PCC og silika kan vise seg å gi en positiv oppside for prosjektet.”

I det videre arbeidet vil prosessen bli utprøvet og testet i en liten skala pilotproduksjon. Dette vil gi økt trygghet for gjennomførbarhet ved skalering av prosessen. Det vil også bli fokusert på å optimalisere produktrenhet for alumina og biprodukter, samt ytterligere syregjenvinning. Evaluering av prosjektøkonomi vil være en integrert del av prosjektutviklingen.

Prosjektbakgrunn

Nordic Mining har i samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) utviklet en prosess for produksjon av alumina fra anortositt. Samarbeidsprosjektet har lyktes i å fremstille et aluminakonsentrat fra anortositt i en ny, innovativ prosess basert på moderate prosessbetingelser.

Prosjektet ble i februar 2012 innvilget NOK 4,1 millioner i støtte fra Gassnova SF. Prosjektet løper frem til høsten 2013 og har som målsetting å dokumentere en teknisk og økonomisk realiserbarhet for industriell produksjon av alumina fra anortositt.

For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche på telefon 922 81 253.


Oslo, 13. februar 2013
Nordic Mining ASANærmere om Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Ved datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seiland-regionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering.
Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner