Fullførte analyser av to borehull i Reinfjord på Øksfjordhalvøya

Nordic Mining har fullført kjemiske analyser for de sulfidmineraliserte sonene i to borehull fra selskapets undersøkelsesområde i Reinfjord på Øksfjordhalvøya i Troms. Selskapet har undersøkelsesrettigheter i området for nikkel (Ni), kobber (Cu), kobolt (Co), palladium-platina-gull (PGE+Au).

Viktige resultater

Beste soner i borehullene:

-      Borehull RF-1: 7 meter med 0,38% Ni / 0,12% Cu
-  
 Borehull RF-1: 5,25 meter med 0,54 g/t PGE+Au
-  
 Borehull RF-2: 22 meter med 0,29% Ni / 0,05% Cu

Utforskningsleder Mona Schanche sier i en kommentar: “Vi er fornøyd med at den metallholdige sonen som ble funnet i det første borehullet er bredere enn først indikert. Resultatene fra det andre borehullet viser at det konduktive feltet ikke er ensartet, men har variasjoner i metallinnhold og bergartssammensetning. Vi vil ha fokus på å forstå sammenhengen mellom den geologiske settingen, de mineraliserte intervallene og de modellerte konduktive feltene.”

Boreresultater

I mai 2012 boret Nordic Mining to hull til en dybde på hhv. 240 meter og 170 meter. Analyseresultatene viser at sonen med base- og edelmetaller for borehull RF-1 er bredere enn tidligere indikert (ref. børsmelding 06.06.12). Borehull RF-2 viser en kompleks bergartsammensetning med yngre intrusive faser enn borehull RF-1. Den pegmatittiske strukturen som er rik på PGE og som finnes i borehull RF-1, er ikke funnet i borehull RF-2. Analyser av totalkjemi vil bli gjennomført for å karakterisere de ulike bergartssonene. Mikroskopundersøkelser av borekjerner viser at pentlanditt og chalocopyritt er malmdannende mineraler i borehull RF-1, mens cubanitt, rent kobber og pentlanditt kan ses i borehull RF-2.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlige base- og edelmetallinnhold for de rikeste sonene i borehull RF-1:

Borehulls Fra Til Meter Nikkel Kobber Kobolt Gull Palladium Platinum PGE+Au Svovel
ID (m) (m) (m) % % % g/t g/t g/t g/t %
RF-1 86 93 7 0.38 0.12 0.02 0.03 0.03 0.03 0.09 0.61
RF-1 107.75 117* 9.25 0.27 0.06 0.02 0.07 0.20 0.15 0.42 0.58
*inkludert 107.75 113 5.25 0.24 0.05 0.01 0.10 0.31 0.23 0.64 0.41

Tabellen viser at en 7 meter bred Ni-Cu sone ligger over en ca. 9 meter bred PGE+Au sone.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig base og edelmetallinnhold for den rikeste mineraliserte sonen i borehull RF-2:

Borehulls Fra Til Meter Nikkel Kobber Kobolt Gull Palladium Platinum PGE+Au Svovel
ID  (m) (m) (m) % % % g/t g/t g/t g/t %
RF-2 94 116 22 0.29 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06 0.36

Tabellene i vedlegg 1 viser komplett kjemi for de mineraliserte sonene i begge borehullene.

Undersøkelsesretter og uavhengig ekspert (”Qualified Person”)

Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter for nikkel, kobber, kobolt og PGE i Reinfjord i Kvænangen kommune i Troms. Undersøkelsesrettighetene ligger ca. 600 meter over havet, med kort avstand til kysten og bygda i Reinfjord.

Uavhengig ekspert for Reinfjord-prosjektet, Markku Iljina, har godkjent innholdet i denne børsmeldingen. Iljina er kvalifisert som “European Geologist” gjennom European Federation of Geologists (EFG).


Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.


For spørsmål vennligst kontakt utforskningsleder Mona Schanche, telefon 922 81 253.


Oslo, 4. juli 2012
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker