Fylkesmannen tilrår godkjennelse av reguleringsplan for Engebø

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har i brev til Miljøverndepartementet 23. juni 2011 gitt tilrådning om at departementet godkjenner reguleringsplanen for rutilutvinning i Engebøfjellet. Reguleringsplanen er knyttet til Nordic Minings planlagte industrietablering og mineralproduksjon på Engebø.
 

Fylkesmannen noterer at både Sogn og Fjordane fylkeskommune ved Fylkesutvalget og de berørte kommunene Naustdal og Askvoll ønsker etablering av rutilproduksjon på Engebø. Fylkesmannen støtter kommunenes vurdering vedrørende miljøovervåkingsprogram knyttet til driften av det planlagte anlegget på Engebø for å ivareta hensynet til miljørisiko og miljøkonsekvenser.

Fylkesmannens uttalelse er tilgjengelig på http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=472&amid=3517392

For spørsmål vennligst kontakt administrerende direktør Ivar S. Fossum, telefon 93096850.

 

Om Nordic Mining

Nordic Mining ASA er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av selskapets virksomhet er i Norden. 

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

 

Oslo, 23. juni 2011
Nordic Mining ASA

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner