Godkjenning av årsregnskaper for 2008

Styret i Nordic Mining ASA har i dag godkjent årsregnskapene for 2008. Nordic Minings konsoliderte underskudd etter skatt er NOK 42,8 millioner som er identisk med det foreløpige resultatet som ble publisert i børsmelding 27. februar 2009.
 
Styret foreslår overfor selskapets generalforsamling at underskudd etter skatt i morselskapet på NOK 38 840 956 overføres til udekket tap.
 
Årsrapporten for 2008 vil bli publisert i løpet av april og senere distribuert til selskapets aksjonærer i forbindelse med innkalling til ordinær generalforsamling som er planlagt 15. juni 2009.
 
For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 31. mars 2009
Nordic Mining ASA

Abonner