GODKJENT PROSPEKT OG START AV TEGNINGSPERIODE

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS STOCK EXCHANGE NOTICE.

Det vises til Nordic Mining ASAs ("Nordic Mining" eller "Selskapet") børsmelding 27. februar 2013.

Selskapet vil i dag publisere prospektet inneholdende vilkår for reparasjonsemisjonen som ble meldt 27. februar 2013. Finanstilsynet har i dag gjennomgått og godkjent selskapets prospekt vedrørende:

-        Notering på Oslo Axess av 8 966 017 nye aksjer utstedt i forbindelse med gjennomført rettet emisjon 26. februar 2013 til tegningskurs NOK 0,70 pr. aksje; og

-         Reparasjonsemisjon og notering på Oslo Axess på inntil 18 547 000 aksjer til tegningskurs NOK 0,70 per aksje med allokeringsrett for aksjeeiere i Nordic Mining ved børsslutt den 26. februar 2013 (registrert i VPS den 1. mars 2013), som ikke deltok i den rettede emisjonen og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling.

I reparasjonsemisjonen er hver tegningsberettiget tildelt ikke-omsettelige allokeringsretter korresponderende med deres pro-rata eierandel pr. 26. februar 2013. Tegningsberettigede har mottatt 0,136 allokeringsretter for hver aksje eiet ved utgangen av den 26. februar 2013. Antall allokeringsrettigheter tildelt hver tegningsberettiget vil bli avrundet ned til nærmeste hele allokeringsrettighet.

Hver allokeringsrettighet gir rett til å tegne og bli allokert en ny aksje i reparasjonsemisjonen. Overtegning i reparasjonsemisjonen er tillatt. Aksjer som ikke tegnes av tegningsberettigede, kan tegnes av andre investorer, inkludert aksjeeiere som ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen, og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling.

Følgende kriterier vil gjelde ved tildeling av aksjer i reparasjonsemisjonen:

(1)     Aksjer tildeles basert på utøvde allokeringsrettigheter;

(2)     Dersom ikke alle aksjer er allokert til tegningsberettigede, skal aksjer tildeles til tegningsberettigede som tegnet seg for flere aksjer enn de har rett til å bli tildelt etter prinsippene i allmennaksjeloven § 10-4;

(3)     Aksjer som ikke tegnes av tegningsberettiget kan tildeles andre investorer, inkludert aksjeeiere som ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen, og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller andre jurisdiksjoner enn Norge hvor det kreves søknad, registrering eller tilsvarende handling. Selskapets styre vil beslutte allokering for slike tegninger basert på markedsprinsipper.

Tegningsperioden i reparasjonsemisjonen løper fra 21. mars 2013 til 8. april 2013 kl. 16:30 (CET). Vennligst merk at allokeringsrettigheter som ikke benyttes for å tegne nye aksjer i reparasjonsemisjonen før utløpet av tegningsperioden, vil være uten verdi og vil bortfalle uten noen kompensasjon for rettighetshaverne.

Tildeling av aksjer forventes å skje 9. april 2013. Varsel om tildeling av aksjer i emisjonen med korresponderende informasjon om betaling vil bli distribuert av VPS omkring 9. april 2013. Det forventes at betaling for nye aksjer vil skje 12. april 2013. Handel i de nye aksjene på Oslo Axess forventes å begynne på eller omkring 15. april 2013. De nye aksjene vil bli levert gjennom VPS.

Pareto Securities AS er finansiell tilrettelegger i reparasjonsemisjonen og Kvale Advokatfirma DA er juridisk rådgiver for transaksjonen.

Prospektet inkludert tegningsblankett vil gjøres tilgjengelig på www.nordicmining.com og www.paretosec.com. Prospektet vil også være tilgjengelig på selskapets kontor og hos Pareto Securities AS.

Ved spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl på telefon 901 60 941 eller pr. e-post til lars.grondahl@nordicmining.com.


Oslo, 20. mars 2013
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA (”Nordic Mining” eller ”Selskapet”) er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Nordic Mining produserer anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet i 2012 har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.Important Notice

The contents of this announcement have been prepared by, and are the sole responsibility of, the Company. The Company's manager is acting exclusively for the Company and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the Subsequent Offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein. The Subsequent Offering and the distribution of this announcement and other information in connection with the Subsequent Offering may be restricted by law in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer of securities for sale in the United States or in any other jurisdiction.

The Subsequent Offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly in or into any jurisdiction in which it is unlawful to make any such offer or solicitation to such person or where prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken relating to the Subsequent Offering in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. Neither the publication and/or delivery of this announcement shall under any circumstances imply that there has been no change in the affairs of the Company or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to the earlier of the date hereof and any earlier specified date with respect to such information.

This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This announcement does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The shares of the Company, including the shares to be issued in the Subsequent Offering have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the US Securities Act), except pursuant to an effective registration statement under, or an exemption from the registration requirements of, the US Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the US Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States.

This announcement does not constitute an offering circular or prospectus in connection with an offering of securities of the Company. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the basis of the information contained in relevant offering documentation to be distributed and made available by the Company only to qualified persons in certain jurisdictions where an offer may be made (if an offer is made). This announcement does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, any securities and cannot be relied on for any investment contract or decision.

Abonner