Godkjent tilleggsprospekt i forbindelse med pågående fortrinnsrettsemisjon

 

Nordic Mining ASA har i dag publisert tilleggsprospekt til prospekt datert 6. januar 2012 i forbindelse med pågående fortrinnsrettsemisjon. Tilleggsprospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Informasjonen i tilleggsprospektet skal anses som en del av prospektet av 6. januar 2012 og som en del av tegningsgrunnlaget for investeringer i de nye aksjene som tilbys i fortrinnsrettsemisjonen. Tegningsperioden for fortrinnsrettsemisjonen avsluttes 23. januar 2012 kl. 17:30 (CET).

Tilleggsprospektet vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com og på hjemmesiden til Swedbank First Securities, tilrettelegger i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, www.first.no. Tilleggprospektet vil også være tilgjengelig vederlagsfritt på selskapets hovedkontor og på kontoret til Swedbank First Securities.

For spørsmål og ytterligere informasjon vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 17. januar 2011
Nordic Mining ASA

 

 

Abonner