Godkjent tilleggsprospekt i forbindelse med pågående fortrinnsrettsemisjon

IKKE FOR DISTRIBUSJON, PUBLISERING, VERKEN HELT ELLER DELVIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

Nordic Mining vil i dag publisere tilleggsprospekt til prospekt datert 24. oktober 2014 i forbindelse med pågående fortrinnsrettsemisjon. Tilleggsprospektet er gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Informasjonen i tilleggsprospektet skal anses som en integrert del av, og skal leses i sammenheng med, prospektet av 24. oktober 2014, og som en del av tegningsgrunnlaget for investeringer i de nye aksjene som tilbys i fortrinnsrettsemisjonen.

Tilleggsprospektet vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicmining.com og på hjemmesiden til Swedbank som er tilrettelegger i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen, www.swedbank.no. Tilleggsprospektet vil også være tilgjengelig vederlagsfritt på selskapets kontor og på kontoret til Swedbank.


Oslo, 5. november 2014
Nordic Mining ASANordic Mining ASA (www.nordicmining.com)

Nordic Mining ASA ("Nordic Mining" eller "Selskapet") er et ressursselskap med fokus på høyverdige metall- og mineraler nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Hoveddelen av Selskapets virksomhet er i Norden.

Gjennom datterselskapet Nordic Rutile AS driver Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane, der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland, og utvikler denne gjennom datterselskapet Nordic Quartz AS. Gjennom det deleide selskapet Keliber Oy i Finland planlegges utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har undersøkelsesrettigheter i Seilandregionen i Troms og Finnmark der Selskapet har påvist et prospektivt område med sulfidmineralisering. Gjennom datterselskapet Nordic Ocean Resources AS undersøker Nordic Mining muligheter i tilknytning til undersjøiske mineralforekomster.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.

Abonner