Halvårsrapport pr. 30. juni 2011

Nordic Mining ASA presenterer med dette halvårsrapport pr. 30. juni 2011. Følgende viktige hendelser siden forrige rapportering pr. første kvartal 2011 belyses særskilt:

 • Kommunale godkjennelser av reguleringsplan for Engebøprosjektet
  Kommunestyrene i Naustdal og Askvoll har i mai godkjent reguleringsplan i forbindelse med planlagt rutilutvinning i Engebøfjellet. De kommunale godkjen-nelsene markerer en viktig milepæl i arbeidet med å etablere langsiktig, lønnsom og bærekraftig rutilproduksjon. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har oversendt plansaken med en innsigelse fra Fiskeridirektoratet til Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen tilrår godkjennelse av reguleringsplanen.

 • Kraftig prisøkning for rutil
  Markedet for rutilprodukter utvikler seg meget positivt. Ved utgangen av 2010 ble rutilprisene rapportert å ligge i område USD 550 pr. tonn FOB Australia. I juli/august 2011 rapporteres prisene å ligge i området USD 1.000 - 1.120 pr. tonn. Det forventes at prisene vil stige ytterligere. Begrenset tilgang på nye prosjekter og økt etterspørsel gir forventning om langsiktig gode markedsutsikter for rutil.

 • Positivt kvartalsresultat i Gudvangen Stein
  Markedene for anortosittprodukter fra Gudvangen Stein utvikler seg positivt og tiltak for å bedre driften i Gudvangen har begynt å gi resultat. Salgsvolumet i kvartalet var 67.000 tonn. Kvartalsresultatet etter skatt var positivt med NOK 0,3 millioner.

 • Nye tester bekrefter ultraren kvartsforekomst
  Nordic Mining har mottatt positive resultater for fremstilling av høyrene kvartskonsentrater fra Selskapets forekomst på Nesodden i Hordaland. Resultatene viser at forekomsten er i verdensklasse, og indikerer potensial for flere høyverdige applikasjoner og en signifikant kommersiell verdi.

 • Spennende resultater fra geofysiske målinger i Seiland-regionen
  Geofysiske målinger har gitt indikasjoner på interessante mineraliseringer i Seiland-regionen i Troms og Finnmark. Spesielt indikerer målingene i Reinfjord-området lovende muligheter knyttet til bl.a. kobber, nikkel og kobolt. Resultatene undersøkes nærmere gjennom feltarbeid i august.

Nærmere om Nordic Mining ASA

Nordic Mining ASA er et ressursselskap med operativ virksomhet og omfattende, høyverdige metall- og mineralrettigheter nasjonalt og internasjonalt. Selskapets prosjektportefølje holder høy internasjonal klasse og har et betydelig økonomisk potensial. Nordic Mining har rettigheter til avansert EM-teknologi innenfor mineral- og metalleting onshore og offshore. Hoveddelen av selskapets virksomhet er i Norden. 

Nordic Mining har produksjonsvirksomhet for anortositt i Gudvangen i Sogn og Fjordane gjennom datterselskapet Gudvangen Stein AS. Videre gjennomfører Nordic Mining omfattende prosjektutvikling i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane der Selskapet har rettigheter til en betydelig eklogittforekomst med rutil og granat. Gjennom datterselskapet Keliber Oy i Finland planlegger Nordic Mining utvinning av litiumholdige mineraler og produksjon av litiumkarbonat. Nordic Mining har rettigheter til undersøkelse og drift på en forekomst med høyren kvarts i Kvinnherad kommune i Hordaland.

Aksjene i Nordic Mining er notert på Oslo Axess.
  For spørsmål vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.

Oslo, 19. august 2011
Nordic Mining ASA

    Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker