Incentivprogram for ledende ansatte og ressurspersoner

Generalforsamlingen i Nordic Mining besluttet 19. juni 2008 et incentivprogram for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner. Styret fikk fullmakt til å tildele opsjoner som til sammen gir rett til å tegne inntil 4,5 millioner nye aksjer i Nordic Mining. For de som var omfattet av Selskapets tidligere og avsluttede opsjonsprogram og som får sine opsjoner forlenget, vil tegningskursen forbli den samme som tidligere, dvs. NOK 2,625 eller NOK 3,15 pr. aksje. Tegningskurs for opsjoner til ansatte og ressurspersoner som ikke var omfattet av det tidligere opsjonsprogrammet, samt ved utvidelse av opsjonsprogram for de som får forlengelse av tidligere opsjoner, skal i hht. generalforsamlingens beslutning være lik tegningskursen i Nordic Minings rettede emisjon i mai 2008, dvs. NOK 1,50 pr. aksje, med tillegg av 6,67%, tilsvarende NOK 1,60 pr. aksje.
 
Det er i dag inngått opsjonsavtaler med ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner for til sammen 3 090 000 aksjer. Nærmere opplysninger om avtaler og vilkår er vist i vedlagte oversikt.
 
Følgende primærinnsidere i Nordic Mining har mottatt aksjeopsjoner:
 
Ivar S. Fossum, Adm. direktør, har opsjon til å kjøpe til sammen 900 000 aksjer i Nordic Mining; herav 450 000 aksjer til kurs NOK 2,625 og 450 000 aksjer til kurs NOK 1,60. I tillegg til de nyutstedte opsjonene eier Fossum  502 172 aksjer i Nordic Mining.
 
Lars K. Grøndahl, Finansdirektør, har opsjon til å kjøpe til sammen 550 000 aksjer i Nordic Mining; herav 275 000 aksjer til kurs NOK 2,625 og 275 000 aksjer til kurs NOK 1,60. I tillegg til de nyutstedte opsjonene eier Grøndahl 1 867 000 aksjer i Nordic Mining.
 
Ottar Nakken, Kommersiell direktør, har opsjon til å kjøpe til sammen 550 000 aksjer i Nordic Mining; herav 60 000 aksjer til kurs NOK 2,625, 215 000 aksjer til kurs NOK 3,15 og 275 000 aksjer til kurs NOK 1,60. I tillegg til de nyutstedte opsjonene eier Nakken 765 000 aksjer i Nordic Mining.
 
Paul I. Norkyn, Direktør gruvedrift, har opsjon til å kjøpe 275 000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Norkyn eier ingen aksjer i Nordic Mining.
 
Mona Schanche, Geolog, har opsjon til å kjøpe 150 000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,60. Schanche eier ingen aksjer i Nordic Mining.
 
 
Én opsjon kan konverteres til én aksje i Nordic Mining ASA og kan innløses fra og med tildelingen. Alle de tildelte opsjonene er gyldig til 19. juni 2010.
 
For spørsmål, vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.
 
 
Oslo, 13. august 2008
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker