Incentivprogram for ledende ansatte og ressurspersoner

Generalforsamlingen i Nordic Mining besluttet 12. juni 2012 å fornye Selskapets incentivprogram for ledende ansatte og kvalifiserte ressurspersoner. Det nye programmet er basert på samme prinsipper som i det tidligere opsjonsprogrammet som utløp 16. juni 2012. Det nye opsjonsprogrammet har en varighet på 2 år.

Styret fikk fullmakt til å inngå opsjonsavtaler som til sammen gir rett til å tegne inntil 6 millioner nye aksjer i Nordic Mining. Det er i dag inngått opsjonsavtaler med ledende ansatte og ressurspersoner for til sammen 4 550 000 aksjer, jfr. vedlagte oversikt. Tegningskursen i avtalene er NOK 1,05 pr. aksje.

Følgende primærinnsidere i Nordic Mining har inngått opsjonsavtaler:

Ivar S. Fossum, Adm. direktør, har opsjon til å kjøpe 1 000 000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Fossum har forut for opsjonsavtalen 975 877 aksjer i Nordic Mining.

Lars K. Grøndahl, Finansdirektør, har opsjon til å kjøpe 700 000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Grøndahl har forut for opsjonsavtalen 3 250 000 aksjer i Nordic Mining.

Ottar Nakken, Kommersiell direktør, har opsjon til å kjøpe 550 000 aksjer i Nordic Mining; til kurs NOK 1,05. Nakken har forut for opsjonsavtalen 1 540 000 aksjer i Nordic Mining.

Paul I. Norkyn, Teknisk direktør, har opsjon til å kjøpe 550 000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Norkyn har forut for opsjonsavtalen 285 755 aksjer i Nordic Mining.

Mona Schanche, Utforskningsleder, har opsjon til å kjøpe 700 000 aksjer i Nordic Mining til kurs NOK 1,05. Schanche har forut for opsjonsavtalen 86 306 aksjer i Nordic Mining.

Én opsjon kan konverteres til én aksje i Nordic Mining ASA og kan innløses fra og med tildelingen. Alle de tildelte opsjonene er gyldig til 12. juni 2014.

For spørsmål, vennligst kontakt finansdirektør Lars K. Grøndahl, telefon 901 60 941.


Oslo, 21. august 2012
Nordic Mining ASA

Abonner

Dokumenter og linker